• מוקד אשכול 08-9966333
  • A

פרוטוקולים – הנהלת המועצה

מידע כללי

הנהלת המועצה הינה ועדה סטטוטורית הנבחרת ע"י המועצה מתוך חברי המליאה.
תפקידיה העיקריים הם לנהל את ענייני המועצה, לתאם את פעולות הועדות השונות ולפקח עליהן, לודא כי החלטות המליאה והועדות יבוצעו כדין וכן למלא כל תפקיד אחר שיוטל עליה ע"י מליאת המועצה.

 

משתתפים קבועים:

  • יהודה זנטי – מבקר המועצה
  • כבי שקולניק – גזברית המועצה
  • יפה בוקובזה – מנהלת חשבונות

 

מס' שם הישוב שם ושם המשפחה נייד e-mail
1 נירים ירקוני גדי 054-7916552 gadi@erc.org.il
2 אוהד יפרח מאיר 052-5848214 info@urim.org.il
3 בארי צמח דורון 054/7918029 doron@beeri.co.il
4 דקל משה טל 054-6196060 talt@012.net.il
5 בני נצרים אוזן אליהו 054-5684377 uzan78@walla.co.il
6 יבול קליין זהבה 050-5207198 zahavaklein@gmail.com
7 מגן וילר דני 054-2503021 danny_w@magen.org.il
8 ניר יצחק סגל פביאן 052-4269565 minhalan@nir.org.il
9 סופה פזיק דני 052-4269805 danip@chemada.com
10 עין הבשור שנהר אליעזר 054-6866370 shenhar6@gmail.com
11 עין השלושה פרידמן ראובן 054-7915010 reuvenf@yaham.co.il
12 עמיעוז אהרון אליהו 052/3964190 priganeomi@012.net.il
13 צאלים אטלי מיכל 052-8664366 michala@zeelim.co.il
14 רעים המאירי חיים 054-7915555 hashmal@kreim.org.il
15 שדה ניצן גל נועם 054-6667511 noam_gal@zahav.net.il
16 תלמי אליהו אילני שלמה 052/2762059 ilanish@zahav.net.il
17 תלמי יוסף פלטין אליהו 054-5255828 (thepaltins@gmail.com)

 

הצטרפו לניוזלטר