ממונה על פניות הציבור: תמרה כהן 
 
ניתן לשלוח פניות בנושאים אישיים המצריכים התייחסות ו/או טיפול של גורם מקצועי מטעם המועצה.