קרטוניות 

מיועדות לאריזות קרטון עבה בלבד-

יש לשטח את הקרטונים

אין להשליך ניילונים וקלקלרים

 

תוכנית פינוי הקרטוניות:

תדירות פינוי- אחת לשבועיים: