טבלת אנשי קשר - רישוי עסקים
שם תפקיד טלפון נייד פקס מייל
עינת כהן אלישיב רכזת רישוי עסקים 08-9929626 einat@erc.org.il
 

קבלת קהל: בתיאום מראש, מול מזכירות האגף או מול רכזת רישוי עסקים- עינת כהן אלישיב

חלי אזולאי, מזכירות 08-9929115 פקס: 08-9929627
עינת כהן אלישיב, רכזת רישוי עסקים 08-9929626

לקבלת מידע ראשוני על העסק שלך בנושא רישוי עסקים: https://bot.munibiz.org.il/r/1ubJNfEk3ybTzTuJhRe6

מחלקת רישוי עסקים פועלת להסדרת העסקים הנדרשים לרשיון עסק ע"פ חוק רישוי עסקים.

תהליך הוצאת רשיון עסק הינו מורכב. לכן יצא משרד הפנים ברפורמה (תיקון 34 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ה – 1968- להלן: 'החוק') אשר מטרתו יעול וקיצור ככל הניתן של התהליך. חלק מכך הינו קביעת מפרטים אחידים במקרים המתאימים, פרסום ושקיפות של התנאים הנדרשים ע"י גורמי הרישוי וכן של הרשות המקומית.

החל מהראשון לאפריל 2021 מיושמים במסגרת הרפרומה גם הנושאים הבאים:
נפתחו מסלולים מקוצרים לקבלת  רשיון עסק, להעברת בעלות וחידוש רשיון.

חזון המועצה

מועצה צומחת של ישובים כפריים בהם מתקיים חיי קהילה ושרותים מקומיים ואזוריים ברמה איכותית, תוך שמירה על צביון כפרי, על ייחודיות הקהילה בישוב ועל אחידות השרותים באזור. מועצה אשר תושביה מתפרנסים מחקלאות ומהפוטנציאל הכלכלי הגלום באזור, תוך שמירה מיטבית על ערכי הטבע, הנוף, והמורשת.

(מתוך תוכנית האב למועצה, 2010)

אנו פועלים בשיתוף גופים נוספים במועצה: האגף האסטרטגי, אגף הנדסה, החברה הכלכלית של המועצה ומעברים נגב מערבי, על מנת לקדם את העסקים. כמו כן, אנו מלווים את העסקים הנדרשים לרשיון עסק ע"פ החוק, בהליך הרישוי ותאום מול גופי הרישוי.

כאן לכל שאלה, בהצלחה!

 

מטרות החוק

החוק בא להבטיח כי מתקיימים התנאים להפעלתו התקינה של העסק עפ"י מטרות החוק, לטובת הציבור הרחב ובעל העסק. כמובא בסעיף 1 לחוק:

 • איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים
 • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות
 • בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו
 • מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות
 • בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים
 • קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה
 • קיום הדינים הנוגעים לכבאות

חוק רישוי עסקים 1968 

חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968- קישור

עסקים טעוני רישוי

משרד הפנים פרסם צו המפרט את סוגי העסקים טעוני הרישוי, לאחר התייעצות ובתיאום עם משרדי להגנת הסביבה, בטחון פנים, כלכלה, חקלאות והבריאות ונקבעו עשר קבוצות עיקריות כשלכל קבוצה רשימת פריטים שנקבעו כטעוני רישוי. תחת כל קבוצה רשימת עסקים (לדוגמא: תחנת דלק) או עיסוקים (לדוגמא: הובלת מזון בקרור) המחייבים רשיון עסק. חשוב: יתכן ועסק ידרש ליותר מרשיון עסק אחד בשל עיסוקים שונים (למשל: יצור, אחסון וקרור מזון).

 • קבוצה 1 – בריאות, רוקחות וקוסמטיקה.
 • קבוצה 2 – דלק ואנרגיה.
 • קבוצה 3 – חקלאות ובעלי חיים.
 • קבוצה 4 – מזון.
 • קבוצה 5 – מים ופסולת.
 • קבוצה 6 – מסחר ושונות.
 • קבוצה 7 – עינוג ציבורי, נופש וספורט.
 • קבוצה 8 – רכב ותעבורה.
 • קבוצה 9 – שירותי שמירה ואבטחה.
 • קבוצה 10 – תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים.

תיקון צו רישוי עסקים – 2018

תיקון צו רישוי עסקים – 2020

טפסים