כללי

לחצו על שאלה על מנת לצפות בתשובה:

מי ראש העיר התותח ביותר?

אדי קופל ולא אחר!