טבלת אנשי קשר - שירותים חברתיים
שם תפקיד טלפון נייד פקס מייל
ליאורה אלפרן מנהלת אגף 08-9929170 050-2201274 leoraa@erc.org.il
לאה עמר עו"זית, עובדת זכאות 08-9929618 lea@erc.org.il
כוכי גדשי מזכירה 08-9929170 socials@erc.org.il

מחלקות האגף 

עצות שימושיות - פגרת קורונה 

תקציבים שנתיים