תהליך קבלת הרשיון

1.בחינה מקדימה: מומלץ לכל יזם המבקש לקדם רישוי עסק לבדוק את הנחיות גורמי הרישוי המתאימים. בחלק מהנושאים ניתן לקבל חוות דעת מקדימה מגורמי הרישוי, כרוך בתשלום אגרה.

כמו כן ניתן לקיים פגישת הכנה טרם הגשת הבקשה

חשוב כדאי לבדוק בועדה המקומית מהי התוכנית החלה במקום המבוקש להקמת העסק.

2. הגשת בקשה: קליטת בקשה לרישוי עסק מותנה בהגשת בקשה מלאה הכוללת

  • טופס בקשה מלא
  • מסמכים נדרשים
  • תשלום אגרת רישוי עסק

3. קליטת הבקשה ברשות

4. העברה לבחינת גורמי רישוי

5. השלמות ע"פ הצורך והעניין

6. הוצאת רשיון עסק