לתושבי המועצה שלום,

בימים אלו המועצה האזורית מתחילה בגיבושה של תכנית המתאר הכוללנית למועצה האזורית אשכול בשיתוף ובתקצוב מינהל התכנון. לביצוע העבודה נבחר צוות תכנון מקצועי רב תחומי בראשות משרד התכנון לרמן בן – שושן הכולל מתכנני ערים, אדריכלי נוף, כלכלנים, מתכנני תחבורה, אנשי קהילה וחברה, מומחים לסביבה, שימור, תשתיות ועוד.

מהי תכנית מתאר כוללנית?

תכנית המתאר הכוללנית הינה מסמך סטטוטורי המתווה מדיניות תכנון וכיווני פיתוח עתידיים וכולל הנחיות לקידומן ואישורן של תכניות מפורטות ואחרות. תכנית אשר באמצעותה יקודם פיתוח מרחב המועצה כולו בעשורים הקרובים, בהתאם לבסיס התכנוני ועקרונותיו כפי שגובשו בתכנית הכוללנית.

התכנית עוסקת בנושאים שונים בשטחה של המועצה ובסוגיות מהותיות לעתידה: מערך שימושי הקרקע והקשרים ביניהם, תעסוקה, תיירות, מוסדות ציבור, שטחים חקלאיים, שטחים פתוחים ושמורות טבע, תשתיות, מערך התחבורה וכד', הכל בהתייחס לאוכלוסייה הקיימת והעתידה להתווסף בתחום המועצה, פיתוח אל מול שימור, כלכלת משאבים ותכנון בר-קיימא.

שלבי העבודה

תהליך התכנון כולל חמישה שלבים מוגדרים: ניתוח מצב קיים, קביעת חזון ומטרות לתכנית, פיתוח ובחינת חלופות בנושאים שונים, בחירת חלופה נבחרת וגיבוש מסמכי התכנית.

הדרג המקצועי במועצה האזורית וצוות התכנון בליווי מינהל התכנון, שותפים בכל שלבי העבודה על הכנת תכנית המתאר, והיא מלווה בתהליך שיתוף ציבור בהתאם לשלבי העבודה השונים ולאורך תהליך התכנון.

מרכיב שיתוף הציבור בשלב למידת מצב קיים

תכנית המתאר מהווה הזדמנות לקחת חלק בהליך החשיבה על עתיד המועצה וסביבת המועצה.

השלב הראשון של שיתוף הציבור כולל איסוף מידע ע"י היועצים המקצועיים. במסגרת זו יתקיימו, בין היתר, פגישות עם פורומים ניהוליים ומקצועיים (חקלאים, תיירנים ועוד) ועם הנהגות הישובים. בפגישות ייעשה מיפוי של המציאות הקיימת ושל הצרכים שעולים מהשטח. כמו"כ יישלח שאלון לתושבים במטרה ללמוד על פערים, במידה ויש, בתחומי התכנון השונים.

שיתוף הציבור בהמשך הדרך

בשלביה השונים של התוכנית, יהיו נקודות שיתוף ציבור נוספות. בשלבים אלו נוכל לשמוע מכם התושבים את דעתכם על התוכנית המתגבשת ולקבל משוב ורעיונות אשר יעמדו לעיני הצוות בעריכת התכנית.

אנו נקיים מפגשים משותפים במסגרת הכנת התכנית, אשר יפורסמו באמצעי התקשורת השונים של המועצה.

בנוסף, אנו רואים בהעברת מידע לציבור וממנו חלק חשוב מתהליך התכנון וניידע את הציבור בכל אחד משלבי התכנון, בשקיפות מרבית, בכלים העומדים לרשותנו.

בברכה,

צוות התכנון, המועצה האזורית אשכול ומינהל התכנון