ועדה לתכנון נוף מועצתי התגבשה במרץ 2022 ומטרתה גיבוש חזון וגבולות עיסוק לתכנון נוף מועצתי, שיוביל בהמשך לתכנית מגובשת.