פסולת גושית 

גרוטאות כמו ריהוט שבור וישן, אופניים שבורים, יריעות ואריזות גדולות שמקורם מהבית ואינן מועברות למחזור.
יש לרכז את הפסולת ע"י פחי האשפה לכל המוקדם ערב לפני מועד הפינוי על מנת למנוע מפגעים.
קימת אפשרות לריכוז הפסולת בנקודת איסוף ישובית.
ישובים המבקשים לפעול כך יודיעו מראש למזכירות האגף. 
חשוב: פסולת גושית אינה כוללת מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, גזם, פסולת בניין וחומרים המועברים למחזור (אריזות פח כתום, קרטון, נייר, זכוכית ופלסטיק).

ערמה מעורבת לא תפונה!

 

תוכנית פינוי פסולת גושית

תדירות פינוי- אחת לחודש