תוכנית עבודה לשנת התקציב 2020

בימים אלה אנו נמצאים בשיאו של תהליך לבניית תוכנית עבודה מועצתית מקושרת תקציב בשיתוף עם מליאת המועצה והנהגות הישובים. במסגרת התהליך, נפגשה מליאת המועצה לפני כשבועיים על מנת להגדיר את המטרות הרב שנתיות בהן יעסקו אגפי המועצה בשנים הקרובות במסגרת עבודתם השוטפת. בהמשך לזה, היום התקיים מפגש בו נכחו נציגי 26 ישובים. במפגש התקיים דיון בין מנהלי האגפים במועצה לראשי הישובים כדי להגדיר יחד מטרות לשנת התקציב הבאה מזווית הראייה של הישובים כשותפים לעשייה המועצתית. התהליך נשען על ההבנה שעבודת המועצה היא בראש ובראשונה מתן שירות לתושביה ולישוביה. בסוף התהליך תופק חוברת המפרטת את תוכנית העבודה מקושרת התקציב של כל אגף ואגף והיא תופץ לציבור.

 

  

 

עתירה לבג"צ

בכל מקום בארץ משרד הבטחון משלם ארנונה לרשויות בהן מוקמים בסיסי צה״ל ושממנה הם מקבלים מכלול שירותים. באופן מעוות, לאורך השנים תעריפי הארנונה ששולמו לאשכול היו נמוכים משמעותית ביחס לרשויות אחרות בארץ. לאחר שפניותינו למשרד הפנים ולמשרד הבטחון לתיקון האבסורד נדחו, הגשנו עתירה לבית המשפט העליון באמצעות משרד היעוץ המשפטי של המועצה חיימסון-סודאי. אנו מצפים שבית משפט העליון ישים סוף לעיוות וינחה את משרד הפנים ליצירת מנגנון גבייה אחיד ושוויוני לכל הרשויות. צמצום הפער העצום בגביית הארנונה ישפיע באופן ישיר על רמת השירותים של המועצה לתושבי אשכול.

 

גזם חקלאי

לפני מספר ימים פנו למוקד המועצה, למנהלת אגף איכות הסביבה ואלי תושבי יבול והסביבה בתלונה על שריפת גזם שפוגעת באיכות חייהם. בדקנו את הנושא מול משרד החקלאות ומדובר היה בשריפה שאושרה על ידי המשרד אך חרגה מתנאי האישור. בשל התלונות, הגיעו פקחי איכות הסביבה למקום והנחו את החקלאי לנקוט בפעולות להפסקת הבערה והעשן ומשרד החקלאות ביטל את האישור להמשך השריפה למחרת. בעקבות פנייתנו סביב המקרה, משרד החקלאות יקיים בדיקה מחודשת של נהלי אישור השריפות, כולל תיאום ועדכון המועצה על מנת שנוכל ליידע את התושבים.

 

לצערי המדינה עד היום לא העמידה פתרון יעיל לגזם החקלאי. אשכול היא הרשות הראשונה והיחידה בארץ שהחליטה לקחת את הטיפול בנושא לידיה באמצעות יצירת פתרונות רשותיים לגזם. מדובר במערך חדשני שכרוך בהיבטים ארגוניים, כלכליים ובירוקרטיים שלוקחים זמן. עד שנצליח לייצר פתרון יעיל מאושר, אני קורא לחקלאים לפעול בהתחשבות מרבית תוך צמצום נפח השריפות ועמידה בתנאים. כי זה אפשרי.

 

פשיעת רכוש

בתקופה האחרונה אנו עדים לעלייה בפריצות ובניסיונות הפריצה לבתים ולמשקים חקלאיים במועצה. אנו בקשר עם משטרת ישראל בנושא ותגברנו את הסיורים של המתמיד בתוך הישובים. בנוסף, בתקופה הקרובה יהיו מבצעי אכיפה משטרתיים גלויים וסמויים ברחבי המועצה. לפי משטרת ישראל, נתוני פשיעת הרכוש באשכול נמוכים יחסית והטיפול הוא בהתאם. אך הנתונים הנמוכים נובעים בעיקר בשל אי דיווח של תושבים למשטרה. לכן חשוב מאוד לדווח למשטרה על כל מקרה של ניסיון פריצה כדי שהתמונה המלאה באשכול תהיה מונחת על שולחן מפקדי המשטרה והמענה שנקבל יהיה בהתאם.

 

שחרור שטחי אש לחקלאות

אנו נמצאים בתהליך ארוך מול משרד הבטחון וצה"ל לשחרור עשרות אלפי דונמים של שטחים המוגדרים 'שטחי אש' לטובת הישובים ופיתוח החקלאות. לאחרונה, לאחר מאמצים רבים, הגענו לפריצת דרך בנושא כשהבאנו לתיקון בחוק פינוי שדות מוקשים אשר מחייב מעתה את מערכת הביטחון לפעול לפינוי הנפלים הישנים מהשטחים, בדומה לנוהל לפינוי מוקשים. השבוע, הגיע קצין ההנדסה הראשי יחד עם ראש מדור מוקשים בחיל ההנדסה לסיור יחד איתנו בשטחים כדי לבחון את הדרכים לפינוי הנפלים.  עם שחרורם, יעברו השטחים לבעלות קבועה של היישובים לצורכי חקלאות. שחרור השטחים הוא נדבך משמעותי בתוכנית הסדרת הקרקעות בין הישובים אשר תאפשר פריצת דרך בהתרחבות ובצמיחה הדמוגרפית באשכול.

 

מבצע ניקיון 

תודה לחיילי גדוד 82 של השיריון המשרתים במחנה אמיתי – שיחד עם עובדי מחלקת הגינון במועצה התגייסו למבצע ניקיון משותף של מתחם אנדרטת אוגדת הפלדה. האתר המיוחד מוכן ומזומן למבקרים בימי החג וכך גם שאר מוקדי הטיול והביקור במועצה. תבלו ותהנו בביקורכם ושמרו על אשכול שלנו נקיה.

 

 

שבת שלום וחג שמח 

גדי

gadi@erc.org.il