הצהרת בריאות לעובדים - לאור התפשטות נגיף הקורונה

לפי סעיף 3א (1) לתקנות שעת חירות (נקיף קורונה החדש-הגבלת פעילות) התש"ף 2020

 

נא לסמן סעיף מתאים (חובה) שדה חובה

*למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסטמ או אלרגיה אחרת

*למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסטמ או אלרגיה אחרת

Browser not supported