הצטרפות להסדר משלוח חשבון ארנונה במייל
 
כחלק משיפור השירות ולצורך היערכותנו למעבר הדרגתי לדיוור אלקטרוני  של חשבונות הארנונה, אנו מציעים לך לתרום לאיכות הסביבה על ידי חיסכון בהדפסת נייר וליהנות מנוחות מרבית על ידי קבלת חשבון הארנונה באמצעות הדואר האלקטרוני. 
 
להצטרפות לשירות ארנונה במייל - יש למלא את הפרטים להלן:
 

 

 
 
  1. הריני מסכים/ה כי המועצה תשלח אליי את חשבונות הארנונה לדוא"ל כפי שרשמתי.
  2. ידוע לי ואני מסכים/ה כי קבלת חשבונות  לתיבת הדוא"ל תיחשב כקבלתה על ידי לכל דבר ועניין.
  3. ידוע לי שלא חלה עליי חובה חוקית למסור נתונים אלה, ומסירתם היא לפי רצוני בלבד.
  4. ידוע לי שבכל עת אוכל לבקש לבטל את בקשתי ולקבל את החשבון באמצעות הדואר.
  5. אם יחול שינוי בכתובת הדואר האלקטרוני שלי, חובה עליי לעדכן את המועצה.
 
Browser not supported