מועצה אזורית אשכול, תחום חקלאות, מזמנים אתכם לכנס חקלאים בנושא
תביעות עובדים זרים
 
יום רביעי 9.02.2022 | שעה:10:00| אולם אשכול (קומה 2)