8 שנים למבצע "צוק איתן" ומבצע "עלות השחר" - ידיעות הנגב - 08/22

מבצע "עלות השחר" התרחש בדיוק שמונה שנים לאחר מבצע "צוק איתן" והוא חרוט היטב בראשו של ראש מועצת אשכול, גדי ירקוני ביום האחרון, שעה לפני כניסת הפסקת האש לתוקפה, הוא נפצע ממטח כבד של פצצות מרגמה לעבר קיבוץ נירים. ביום הזה הוא גם איבד שניים מחבריו. השבוע, רגע