מבצע לפינוי תכשירי הדברה מחקלאים


המשרד להגנת הסביבה יוצא למבצע ארצי לאיסוף ולפינוי של פסולת חומרי הדברה, שאריות שפג תוקפן, חומרים שיצאו משימוש וחומרים באריזות פגומות. האיסוף במימון מלא של המשרד להגנת הסביבה ובשיתוף המועצות האזוריות.

זכרו - פינוי פסולת חומרי הדברה הוא חובת החקלאי על פי חוק!

פינוי הפסולת מותנה בהרשמה מראש

לפרטים נוספים

תומר מהלר, אגף איכות הסביבה

052-4599614

08-9929115