שאלות ותשובות בנושא סקר ארנונה


תושבים יקרים,

בימים הקרובים יחל סקר נכנסים ארנונה בכל יישובי המועצה שיבוצע על ידי חברת ש.ל.מ – שירות לרשויות מקומיות. במסגרת הסקר יכנסו מודדי ארנונה לתוך הישובים בתיאום עם מזכירות הישוב.

הסקר מבוצע בהתאם לנהלי משרד הפנים המחייבים ביצוע סקר נכסים ברשויות המקומיות כל חמש שנים על מנת לדייק את חישוב חיובי הארנונה ויצירת הלימה מירבית בין גודל הנכס לחיוב הארנונה.

שיתוף הפעולה שלכם הינו תנאי הכרחי לביצוע הסקר באופן מהיר, מקצועי ומיטבי.

לפרטים נוספים

ירדנה משש, מנהלת מחלקת גביה וארנונה

טלפון: 08-9929109

מייל: Yardena@erc.org.il

 

מהו סקר נכסים לצרכי ארנונה?

ארנונה זהו מס מוניציפלי שמשולם על ידי תושבי המועצה או כל מי שיש לו נכסים בשטח המועצה, עבור כל הנכסים, כולל: מגורים, עסקים, חקלאות, מפעלים ועוד. גביית ארנונה מתבצעת על פי גודל הנכס וסוג השימוש בנכס, על פי צו המיסים שהמליאה מאשרת כל שנה. המועצה מחויבת על פי הנחיות משרד הפנים לבצע מדידות לצרכי ארנונה לפחות אחת לחמש שנים.

כיצד פועל סקר המדידה?
ישנן בארץ חברות שמתמחות בסקר מדידות לצרכי ארנונה. המועצה ביצעה מכרז בנושא וזכתה חברת ש.ל.מ. הסקר מתבצע בכל ישוב וישוב וברחבי המועצה. יצאנו לדרך. קבענו תוכנית עבודה. מחלקת הגביה של המוצה תשלח מכתבים לכל מזכירויות הישובים. בשיתוף פעולה ובתיאום עם היישובים יוצאים למדידה, יישוב אחרי יישוב.                                   
הליך המדידה יחל בעדכון הנהלת היישוב הן על ידי המועצה והן על ידי חברת המדידה ובישיבה משותפת בכל יישוב. באחריות היישוב לידע את כל התושבים ביישוב. חברת המדידה מבצעת את המדידות בשטח באמצעות מודדים מוסמכים שאושרו ע"י המועצה. המדידה מבוצעת באופן חיצוני לפי סדר הליכה בשטח ועל פי צורך באם נדרשת מדידה פנימית בתיאום מראש. לאחר ביצוע המדידה, התשריט נשלח לתושב ומתקיימת קבלת קהל בישוב להגשת השגות. בהתאם להשגות, מבצעים מדידה חוזרת במידת הצורך. לאחר הליך הבקרה נשלחת שומת ארנונה מעודכנת לתושב. (בקיבוצים בהם תשלום הארנונה מרוכז תוצאות המדידה מועברות ליישוב ולא לתושבים)

מהי שיטת חישוב השטחים בצו הארנונה?
על פי צו המיסים, שיטת חישוב השטחים הקבועה בצו הארנונה במועצה הינה ברוטו ברוטו, כלומר מודדים הכל לפי מידות החוץ של המבנה.

מתי נדרשת מדידה בתוך הבית?
מדידה חיצונית מאפשרת לקבל את נתוני הברוטו של הנכס בקומת הקרקע, כניסה לבית מאפשרת נגישות טובה יותר לקומות נוספות מרתף, קומה שניה וכדומה. מדידה פנימית בבית תיערך בהתאם לתנאי המדידה בשטח ובזמן הגשת השגה במידת הצורך ובכל מקרה בתיאום מלא עם בעלי הבית.

מאיזה תאריך מתבצע עדכון שומת הארנונה בהתאם לנתוני המדידה החדשים?
שובר תשלום עדכני יישלח בהתאם לתוצאות המדידה. במידה ויחול שינוי בשטחים החייבים בארנונה או בסיווג הנכסים, הוא יחול ממועד סיום הליך המדידה. מחיר הארנונה למטר במועצה לא משתנה, ומה שעשוי להשתנות זה רק גודל הנכס או סוגו.

האם יהיה חיוב/זיכוי רטרואקטיבי?
לא.

מה הדין במקרה של תושב שמסרב לאפשר למודדים להיכנס ולמדוד את הנכס? 
במקרה של סירוב לתאם מדידה, תוציא המועצה לתושב חיוב על פי הערכה, אשר מתבססת על מידע אחר שבידי המועצה, לרבות תשריטי מדידות קודמות. במקרה כזה, מאפשרת המועצה לתושב לתאם מדידה בתוך 30 יום. לאחר תקופה זו, תהיה השומה שנקבעה – תקפה.

איך ייתכן ששטח הנכס השתנה בעקבות סקר הנכסים, למרות שלא בוצע שום שינוי בנכס מיום שנבנה? 
אם לא בוצעו שינויים בנכס, ההפרשים בשטח הנכס בעקבות המדידה יכולים לנבוע ממספר סיבות:

  1. יתכן שנתוני המדידה שהיו בידי המועצה טרם ביצוע הסקר, היו לא מדויקים. 
  2. יתכן שהנכס כולל שטחים אשר בהתאם לצו הארנונה היו אמורים להיות מחויבים ואשר פרטיהם לא היו ידועים למועצה כגון: סככות, חניות מקורות וכד'.
  3. יתכן כי חישוב החיוב שבוצע כתוצאה ממדידה קודמת לא היה מדויק.

האם יש באפשרותי לערער על תוצאות המדידה? 
כן. התשריט של חברת המדידה נשלח לתושב יחד עם נתונים השוואתיים על השטחים החייבים בארנונה לפני המדידה ואחריה. לתשריט מצורף מכתב ובו מועדי קבלת קהל בהם הוא יכול להגיש השגה על התשריט. אין חובה להגיע עם מדידה נגדית, אך תושב שרוצה – יכול לעשות כן. במידה וכן – המדידה הנגדית חייבת להתבצע ע"י מודד מוסמך.