הנחיות מעודכנות - יום חמישי 13.5.21 


לימודים
לא יתקיימו לימודים בכל מוסדות החינוך, כולל מסגרות החינוך המיוחד. 

פעילות קהילתית בישובים
יש אפשרות לקיום פעילות קהילתית בישובים בתוך מרחבים מוגנים בלבד ובתנאי שצוות העובדים יהיה מקומי יישובי. הודעה מפורטת בנושא הועברה לאנשי הקשר בישובים.

מקומות עבודה
ניתן לקיים פעילות במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. 

התקהלויות ושירותים
 בשטח פתוח - עד 10 אנשים. במבנה - עד 100 אנשים, בכפוף להנחיות הממשלה לתקופת הקורונה. 

נווה אשכול ומופת
לא תתקיים פעילות. חדר הכושר סגור.

עבודות חקלאיות
מערבית ל-232 בתיאום עם החטיבה בלבד.

צירי תנועה ותחבורה ציבורית
המגבלות הקיימות נותרות בעינן ללא שינוי: https://eshkol.info/articles/item/287/

יש להמשיך לשהות בסמיכות למרחבים מוגנים או הכי מוגן שיש