הודעת מועצה אזורית אשכול | 21.5.21 | 9:25


הודעת מועצה אזורית אשכול
21.5.21 | 9:25

בהתאם להנחיות פיקוד העורף, הוחלט על הסרת כל ההגבלות באזורנו למעט פעילויות חינוכיות. 

התקהלויות ושירותים: ללא הגבלות. 

מקומות עבודה: ללא הגבלות

חקלאות: מערבית ל-232 בתיאום עם החטיבה.

פעילויות חינוכיות: אין לקיים פעילויות חינוכיות.

כבישים: כל הצירים שהיו חסומים נפתחו לתנועה: כביש 232 כולו, כביש 34 מניר עם-יד מרדכי, כביש 4 זיקים-יד מרדכי.   

היו עירניים והיזהרו מנפלים בשטחים הפתוחים. בכל מקרה של זיהוי חפץ חשוד אין לגעת ויש לדווח לרבש״ץ הישוב.

כל צוותי המועצה נערכים לקראת חזרה הדרגתית לשגרה. מידע בנושא יצא בהמשך. 

מידע לציבור אשכול

מוקד אשכול 
*6585