במבצע איסוף פסולת אלקטרונית גדולה מהישובים –


ממשיכים במבצע איסוף פסולת אלקטרונית גדולה מהישובים –

כבר אספנו מיישובי גוש צוחר ומיישובים בדרום המועצה כמויות גדולות של פסולת!

יישובי חבל שלום וצפון המועצה - אנחנו בדרך אליכם! 

29 ביולי הישובים: דקל, תלמי יוסף (גם מריכוז פינת מחזור), יבול, יתד, אבשלום, שדי אברהם (גם מפינת המחזור), פרי גן, ניר יצחק (נקודה מרכזית מתואמת ע"י הישוב), עין הבשור.

4 אוגוסט הישובים: בארי, רעים, כיסופים, עין השלושה, נירים (גם מריכוז מתואם ע"י הישוב), ניר עוז, מגן.

הוציאו את מכשירי החשמל הגדולים יום לפני מועד האיסוף אל המדרכה ליד הפח הירוק הקרוב לביתכם ונבוא לאסוף! מה אנו אוספים, מתי ולמה זה חשוב, בקישור:  

https://eshkol.info/articles/item/348/