קדחת מערב הנילוס | 13.9.21


בבדיקות שערך המשרד להגנת הסביבה נמצאו יתושים נגועים בקדחת מערב הנילוס במספר מוקדים בנחל הבשור.
אגף איכות סביבה ותברואה מבצע את הנחיות המשרד ופועל לניטור והדברה של מוקדי יתושים

אנו ממליצים בעת שהיה באזור הנחל להתמגן נגד עקיצות יתושים על ידי בגדים ארוכים או תכשירים למריחה וכד'
 
קישור למידע על המחלה- https://www.health.gov.il/Subjects/disease/WNF/Pages/default.aspx