קול קורא לתערוכה - קסם המדבר


קול קורא לתערוכה - קסם המדבר
התערוכה תתקיים בגלרית הגילדה בין התאריכים 14.1.22 עד 26.2.22 
הגלריה ממוקמת במרכז סדנאות האמנים במועצה האזורית אשכול. 

על התערוכה: 
מדבר אינו רק אדמה יביישה כפי שיש הנוהגים לחשוב. הוא גם אינו אזור גיאוגרפי ריק. 
האמנים מוזמנים להראות את המדבר כפי שהוא, להראות אותו מזווית מפתיעה, כל אחד בדרכו על מכלול המחשבות והדימויים המתרוצצים בראשו. 

מה ולאן נדרש להגיש:
יש לשלוח תיק עבודות בקובץ PDF ובו עד 15 דימויים ולציין ליד כל עבודה שם היצירה, גודל, טכניקה. משקל כל הקובץ עד MG8 
ולציין פרטי התקשרות. 
למייל:  artingilda@gmail.com  

מועדי התערוכה:
תאריך יעד ההגשה (הדד ליין), 30.10.2021
תשובות תשלחנה עד ה 30.11.21 אך ורק למי שעבודתו התקבלה לתערוכה.
פתיחה:  14.1.22 בשעה 11.00
שיח גלריה:  21.1.22 בשעה 11.00
נעילה: 27.2.22 עד השעה 12.00

פרטים נוספים ניתן לקבל אצל
יונה לוי גרוסמן
טל:- 053-7754554
לוריין תארי 
טל:- 054-498-5130