הודעת מועצה אזורית אשכול 5.8.22 | 16:25 - לשהות בקרבת מרחבים מוגנים או הכי מוגן שיש


בשעה זו צה״ל תוקף ברצועה. עקב חשש לתגובה, יש לשהות בקרבת מרחבים מוגנים או הכי מוגן שיש.

ככל שיהיה שינוי נעדכן  

ביטחון אשכול