הודעת מועצה אזורית אשכול 7.8.22 | 16:35


הודעת מועצה אזורית אשכול 7.8.22 | 16:35

בשעה וחצי האחרונות היו מספר מטחים כבדים לעבר ישובי המועצה. מרבית הרקטות יורטו בהצלחה על ידי כיפת ברזל. רקטה אחת נפלה סמוך לבית ונזק נגרם לבית ולרכוש. כמו כן, ישנה פגיעה בקו חשמל באזור חבל שלום שמטופלת כעת על ידי חברת החשמל יחד עם צוות המועצה. חלק ממיירט כיפת ברזל נפל בתוך ישוב וגרם לנזק קל למבנה. בכל המקרים, איש לא נפגע בגוף.

תושבים שהונחו בהודעה ישובית שיצאה לפני המטחים להיכנס לתוך המרחבים המוגנים יכולים לצאת. שימו לב- על כלל תושבי המועצה להמשיך לשהות בקרבת המרחבים המוגנים.  

מרכז חוסן אשכול כאן בשבילכם. מצורף דף עצות להורים להתמודדות עם המצב: https://eshkol.info/articles/item/569/

מידע לציבור אשכול