הודעת מועצה אזורית אשכול 7.8.22 | 19:40 - כניסה מידית למרחבים מוגנים


הודעת מועצה אזורית אשכול
7.8.22 | 19:40

על כלל תושבי המועצה להיכנס במידית לתוך מרחבים מוגנים או הכי מוגן שיש, עד להודעה חדשה

ביטחון אשכול