הודעת מועצה אזורית אשכול 7.8.22 | 20:50


הודעת מועצה אזורית אשכול 7.8.22 | 20:50

עדכון: הוסרה ההנחיה לשהות בתוך מרחבים מוגנים. שימו לב- יש לשהות בקרבת מרחבים מוגנים או הכי מוגן שיש, עד לעדכון חדש.

ביטחון אשכול