הודעת מועצה אזורית אשכול 8.8.22 | 10:45


הודעת מועצה אזורית אשכול
8.8.22 | 10:45 

לתשומת לבכם, עדיין עשויים להימצא נפלים על הקרקע.

נפלים אלו מהווים סכנת חיים ועלולים להכיל חומרי נפץ. בשום פנים ואופן אסור להתקרב או לגעת בנפלים. אם נתקלתם בחפץ חשוד- יש להתרחק מיד, להרחיק סקרנים ולעדכן את רבש״צ הישוב במידית או לדווח למוקד אשכול: *6585

המשך יום שקט, 
ביטחון אשכול