קול קורא למחקרים לחיזוק החקלאות ולפיתוח חדשנות בחקלאות במועצה אזורית אשכול לשנת 2022