עדכון לגבי בריכת צוחר


שלום רב, 

המועצה עושה מאמצים רבים כדי לאפשר את פתיחת בריכת צוחר. אחרי מספר פגישות בנושא עם ועדי הישובים ובהמשך לבקשתם, העלתה המועצה את נושא הבריכה לדיון חוזר במליאה. 

בדיון שהתקיים אתמול החליטה המליאה כי המועצה תגדיל את סכום הסבסוד המועצתי (מ-250 אלף ₪ ל-350 אלף ₪) שיוקצה באופן מיידי כדי להביא את הבריכה למצב הפעלה כבר בשנה זו. סבסוד המועצה יוקצה בתנאי שימצא מפעיל שיעמוד בתנאי מכרז ובאחריותו תהיה ההפעלה השוטפת של הבריכה תוך השלמת התקציב הנדרש, בין אם השתתפות הישובים או מכירת מנויים. 

החלטה זו התקבלה בין היתר לאחר שלדיון במליאה הגיעו תושבים שהודיעו כי הם מוכנים לקחת אחריות על הפעלה שוטפת של הבריכה ועל איתור התקציב המשלים הדרוש. 

כדי לקדם את הנושא כמה שיותר מהר, המועצה תצא למכרזי בזק למפעיל ולביצוע עבודות השיפוץ. השיפוץ יחל לאחר שיסגרו כל התנאים עם המפעיל שיזכה במכרז.

כזכור, בדיון הקודם קבעה המליאה שבריכת צוחר תפעל במודל אזורי, ובדומה לבריכת חבל שלום (תקצוב מועצתי לתחזוקה והשתתפות איגוד הישובים בהפעלה השוטפת). ועדי ישובי גוש צוחר דחו החלטה זו. בעקבות הדברים וכחלק ממאמצי המועצה לאפשר ככל הניתן את פתיחת הבריכה, הבאנו את הנושא לדיון חוזר במליאה ששינתה כאמור את החלטתה הקודמת. 

לאור זאת, ככל שיזכה בקרוב מפעיל אשר יעמוד בתנאי המכרז, תקצה המועצה את סכום הסבסוד המוגדל שאושר במליאה והבריכה תוכל להיפתח.

נמשיך ונעדכן בנושא