קול קורא לכותבים - תחרות הכתיבה הארצית לשנת 2023


מילה במקום

תחרות הכתיבה הארצית לשנת 2023

קול קורא לכותבים

לשלוח שירים וסיפורים קצרים, עד 250 מילים

בנושא דרך

דרך כתנועה מנקודה אחת לאחרת, בזמן, במרחב

וברמות השונות של הקיום האנושי

שלב ראשון- תחרויות מקומיות בעשרות רשויות במקביל

שלב שני – תחרות ארצית בין כלל הזוכים בשלב הראשון

מקום ראשון 9000 ₪

מקום שני 5000 ₪

פרסים נפרדים לשירה ולסיפור קצר.

משלוח יצירות עד ל 23.7.23

להגשה ולפרטים נוספים באתר הליקון

https://www.helicon.org.il

למידע נוסף: mila.helikon@gmail.com