הודעת מועצה אזורית אשכול, ראשון ה-28.6 10:00

עדכון לתושבים הנמצאים בבידוד ומבוטחים בקופת חולים כללית:


קופת החולים קיבלה את הרשימות ונערכת למבצע דיגום במועצה. עקב מספר גבוה של נבדקים, הבדיקות יתקיימו מחר - יום שני 29.6 בין השעות 11:00-17:00.
הודעה מסודרת תימסר על ידי קופת החולים ישירות למבוטחים.
שימו לב - ההפנייה נעשית אוטומטית על ידי המערכת של קופת החולים. אין צורך לפנות למרפאה או למוקד המועצה לקבלת הפנייה.
חשוב להדגיש שגם מי שקיבל תשובה שלילית עדיין עליו להשלים את כל 14 ימי הבידוד, בהתאם לתאריך שניתן לכל מבודד.

בריאות לכולם
צוות קורונה אשכול