לתשומת לבכם - אי הסדרת ביטוח כנדרש במכרזי המועצה תגרום לפסילת הזכיה וחילות הערבות

 

שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: מכרז פומבי 15/2022 - הקמת מערכת סולארית במט"ש חולית קטגוריה: הנדסה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 19/05/2022 תאריך סגירת המכרז: 17/06/2022
שם המכרז: מכרז פומבי 16/2022 דיגום שפכי תעשיה ובדיקות מעבדה קטגוריה: תברואה ואיכות סביבה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 09/05/2022 תאריך סגירת המכרז: 27/05/2022
שם המכרז: מכרז זוטא ה- 06/2022 אספקה והתקנת מחסומי זרוע למ.א. אשכול קטגוריה: הנדסה סוג המכרז: זוטא תאריך פתיחת המכרז: 09/05/2022 תאריך סגירת המכרז: 27/05/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס 11/2022 הקמת מעון תלת כיתתי ממוגן בקיבוץ ניר עוז קטגוריה: הנדסה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 27/04/2022 תאריך סגירת המכרז: 27/05/2022
שם המכרז: מכרז פומבי מס 12/2022 הקמת מעון דו כיתתי ממוגן בקיבוץ כיסופים קטגוריה: הנדסה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 27/04/2022 תאריך סגירת המכרז: 27/05/2022

עבור לארכיון המכרזים