לתשומת לבכם - אי הסדרת ביטוח כנדרש במכרזי המועצה תגרום לפסילת הזכיה וחילות הערבות

 

שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: מכרז זוטא ה- 17/2021 - אספקת כספות קטגוריה: כללי סוג המכרז: זוטא תאריך פתיחת המכרז: 22/11/2021 תאריך סגירת המכרז: 08/12/2021
שם המכרז: מכרז זוטא ה - 16/2021 - התיעלות אנרגטית קטגוריה: כללי סוג המכרז: זוטא תאריך פתיחת המכרז: 22/11/2021 תאריך סגירת המכרז: 12/12/2021
שם המכרז: מכרז פומבי 25/2021 - ביצוע תשתיות ל - 24 יח' ביישוב נווה במ.א.אשכול קטגוריה: הנדסה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 11/11/2021 תאריך סגירת המכרז: 10/12/2021
שם המכרז: מכרז פומבי 24/2021 - תשתיות ל-12 מגרשים בקיבוץ נירים באשכול קטגוריה: הנדסה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 11/11/2021 תאריך סגירת המכרז: 10/12/2021
שם המכרז: מכרז פומבי 23/2021 - תשתיות ל - 54 יח' בקיבוץ רעים קטגוריה: הנדסה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 08/11/2021 תאריך סגירת המכרז: 10/12/2021
שם המכרז: מכרז פומבי 13/2021 - לתכנון, הקמה והפעלת פרויקט טיפול בפסולת אורגנית באתר דיה קטגוריה: תברואה ואיכות סביבה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 06/04/2021 תאריך סגירת המכרז: 13/01/2022

עבור לארכיון המכרזים