לתשומת לבכם - אי הסדרת ביטוח כנדרש במכרזי המועצה תגרום לפסילת הזכיה וחילות הערבות

 

שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: מכרז פומבי מספר 4/2023 – תשתיות ופיתוח ל- 42 מגרשים בפריגן קטגוריה: הנדסה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 02/02/2023 תאריך סגירת המכרז: 23/02/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס 1/2023 - חכירת מוחכר, תכנון הקמה והפעלה של מרכז לוגיסטי ואחסנה סמוך למעבר כרם שלום בתחומי המועצה האזורית אשכול קטגוריה: הנדסה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 19/01/2023 תאריך סגירת המכרז: 24/02/2023

עבור לארכיון המכרזים