לתשומת לבכם - אי הסדרת ביטוח כנדרש במכרזי המועצה תגרום לפסילת הזכיה וחילות הערבות

*עדכון (07.01.2021): עקב הסגר הגשת המכרזים נדחתה לתאריך ה-28.01.2021

שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: מכרז זוטא ה- 15.2020 שיפוץ אולם בלט באולם בסין קטגוריה: הנדסה סוג המכרז: זוטא תאריך פתיחת המכרז: 30/12/2020 תאריך סגירת המכרז: 28/01/2021
שם המכרז: מכרז זוטא ה - 13/2020 מערכת מידע גאוגרפית רשותית ועדכון שכבות מידע קטגוריה: הנדסה סוג המכרז: זוטא תאריך פתיחת המכרז: 27/12/2020 תאריך סגירת המכרז: 28/01/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מספר: 15/2020 הסבת מבנה קיים למעון יום בבני נצרים קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 24/12/2020 תאריך סגירת המכרז: 28/01/2021

עבור לארכיון המכרזים