לתשומת לבכם - אי הסדרת ביטוח כנדרש במכרזי המועצה תגרום לפסילת הזכיה וחילות הערבות

 

שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: 2/2023 קול קורא לניהול והפעלת בריכת השחייה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 31/05/2023 תאריך סגירת המכרז: 08/06/2023
שם המכרז: מכרז ה- 4/2023 הקמת שני מבנים יבילים בבית ספר לבנות , כולל עבודות ביסוס ופיתוח בישוב נווה קטגוריה: הנדסה סוג המכרז: זוטא תאריך פתיחת המכרז: 24/05/2023 תאריך סגירת המכרז: 09/06/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מספר 8/2023 עבודות תשתית ופיתוח ב35 מגרשים בצוחר ג קטגוריה: הנדסה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 25/04/2023 תאריך סגירת המכרז: 09/06/2023

עבור לארכיון המכרזים