סמל מוסד 641365

מנהל בית הספר- אמיתי הורוביץ, מייל: amitaiho@gmail.com

רב בית הספר- הרב אסף נאומבורג

מנהל אדמינסרטיבי- ספיר מדיוני, מייל: sapir5001@gmail.com

יועץ חינוכי- אריאל רימון, מייל: ariel.rimon@gmail.com

עו"ס- עמיחי שינדלר, מייל: social.nave@gmail.com

מזכירה- מיכל רביבו , מייל: yeshnave@gmail.com טלפון ישיבה: 08-9922545, פקס: 08-9960902

logo