פסטיבל כדורים פורחים 2016

צילום: תמרה כהן

חג תנועות 2015

אור חרמוני

חוצות אשכול 2015

צילום: תמרה כהן

מרוץ יובלי הבשור - 2015

צילום: תמרה כהן

מופע סיום אולפן למחול 2015

צילום: תמרה כהן

משושמוק 2015

צילום: תמרה כהן

פסטיבל כדורים פורחים 2016

חג תנועות 2015

חוצות אשכול 2015