ביקור נשיא המדינה

במהלך סקירה ביטחונית

צילום: תמרה כהן

ביקור נשיא המדינה