• מוקד אשכול 08-9966333
  • A

דף מידע חג פסח תשעט 31.3.19

דף מידע – חג פסח תשעט – 31.3.19

 

 

 

בס"ד                                                                                          פסח תשע"ט

 

לשכת הרבנות האזורית  – מ.א. אשכול

 

דף מידע

 

"שמור את חודש האביב" – האביב הגיע וחג הפסח בפתחינו. להלן מידע על ההכנות הקשורות בחג הבא עלינו לטובה.

 

מכירת חמץ

 

יש לתכנן את צריכת מוצרי החמץ כך שעם ערב החג לא ימצאו מצרכי חמץ בבית. באם נותרו מעט מצרכי חמץ יש לשורפם. אולם, אם נשארה כמות גדולה של מוצרי חמץ בבית שזריקתם כרוכה בהפסד מרובה, או חנויות ומוסדות ציבור המחזיקים מלאי גדול של מוצרי חמץ, יש לדאוג למכירת חמץ לגוי קודם הפסח, באמצעות הרבנות.

לתשומת לב ! אי מכירת חמץ גוררת איסור הנאה ואכילה ממנו אף לאחר הפסח, דבר שניתן להמנע ממנו ע"י הסדר מכירה.

 

מכירה אצל החברים בישובים דלהלן:

שלומית – הרב אריאל  איגרא שליט"א.

היישוב נוה  – הרב מרדכי הס שליט"א.

בני נצרים – הרב  יעקב לנזר שליט"א.

מושב עמי עוז – הרב אליעזר סויסה שליט"א.

מושב תלמי אליהו – הרב יהודה פנייר שליט"א.

מושב עין הבשור – משה לוין.

מרכז צוחר –  אבי פדידה.

מושב יתד – במזכירות הישוב.

מושב אוהד – יפת אהרון.

מושב פריגן – יצחק פדידה.

מושב ישע – במזכירות הישוב.

מושב דקל  -ציון לוי.

מושב מבטחים – הרב שחר בוצחק שליט"א.

מושב שדי אברהם – במזכירות הישוב.

מושב שדה ניצן – במזכירות הישוב.

מושב תלמי יוסף – במזכירות הישוב.

מרכז אבשלום – במזכירות הישוב.

 

 

 

 

 

 

מכירת חמץ בקיבוצים

 

למזכירויות הקיבוצים נשלחו טפסי הרשאה למכירת חמץ.

כל חבר המעוניין במכירת החמץ הפרטי שלו, יחתום על הטופס במזכירות המשק.

יש לסיים את סדר המכירה עד יום חמישי יג' ניסן (18.4.19).

 

  • יום חמישי יג' ניסן תשע"ט (18.4.19)

 

בדיקת חמץ

 

עבודות ניקיון הבית לפסח מסתיימות עם "בדיקת חמץ" ביום חמישי יג' בניסן

(18.4.19) בצאת הכוכבים. הבדיקה נעשית לאור נר, או פנס במקומות שלא ניתן לבדוק בנר, בכל חדרי הבית ובכל מקום שיש חשש שהכניסו שם חמץ כגון: רכב, מחסן, וכו'.

 

נוסח הברכה

 

לפני הבדיקה מברך: "ברוך אתה ה', אלוהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וצוונו על ביעור חמץ".

 

לאחר הבדיקה אומר: כל חמץ ושאור שיש ברשותי, שלא ראיתיו ולא ביערתיו, יהא בטל וחשוב כעפר הארץ.

 

v      יום שישי יד' ניסן תשע"ט (19.4.19)

 

סוף זמן אכילת חמץ: 9:58

 

לאחר האכילה יש לרכז את שיירי החמץ, ולשורפם.

 

סוף זמן שריפת החמץ: 11:18

 

לאחר השריפה אומר: "כל חמץ שיש ברשותי, שראיתי ושלא ראיתי, שביערתי ושלא בערתי – יתבטל ויהא כעפר הארץ".

 

  • ליל הסדר – יום שישי יד' ניסן ליל שבת (19.4.19)

כניסת החג והדלקת נרות: 18:54

 

בהדלקת נרות החג, תברכנה הנשים:

 

  • "ברוך אתה ה', אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וצוונו, להדליק נר של שבת ויום טוב".
  • למנהג אשכנז תברכנה גם "ברוך אתה ה', אלהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".

 

ליל הסדר מתחיל באמירת הקידוש, כמופיע בהגדות, והמשכו ע"פ סדר ההגדה. הילדים עומדים במרכזו של הערב ועלינו החובה להעביר להם את סיפור לידתו של עמנו, המתחיל ביציאת מצרים.

 

אפיקומן

 

ליל הסדר מסתיים באכילת האפיקומן.

 

סוף זמן אכילת האפיקומן: 12:40.

 

צאת החג (צאת השבת): 19:46.

 

ביום חמישי כ' ניסן ( 25.4.19) במשך היום מכינים "עירוב תבשילים" כדי שיהיה מותר לבשל למחרת ביום טוב לכבוד שבת. נוהגים להכין פת ותבשיל (מצה וביצה קשה) וזה נחשב שהתחלנו לבשל לכבוד שבת כבר ביום חמישי, וביום שישי ממשיכים בהכנות לשבת.

 

חג שני יום חמישי כ' ניסן בלילה (25.4.19)

 

הדלקת נרות ביום חמישי בשעה: 18:58 (לפי שעון קיץ)

ברכת ההדלקה: "ברוך אתה ה', אלוהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וצוונו להדליק נר של יום טוב".

 

יום שישי כא' ניסן (26.4.19)

כניסת שבת והדלקת נרות בשעה: 18:59 (לפי שעון קיץ)

 

ברכת ההדלקה: "ברוך אתה ה', אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וצוונו, להדליק נר של שבת".

 

צאת השבת: 19:50.

 

"כשנכנס ניסן מרבים באמונה" (ר' ישראל מרוז'ין זיע"א).

 

"היום אתם יוצאים בחודש האביב" (שמות פרק יג' י ד').

 

 

בימי החורף, הבריאה כולה כביכול בתרדמה עמוקה.

 

וכאשר מגיע האביב, הכל פורח מחדש. כך אנו בליל הסדר מוטל עלינו

 

להתחדש, התחדשות מוחלטת. עלינו לשאוף להגיע למהפכה אמיתית

 

בכל מהלך החיים, להוולד מחדש, ולהתחיל להקליד את פנימיותנו

 

כיהודיה, כיהודי, על דף לבן כשלג.

 

 

                                           ב ב ר כ ת
פסח שמח וכשר 

   הרב יהודה פנייר

     רב המועצה

 

 

 

הצטרפו לניוזלטר