• מוקד אשכול 08-9966333
  • A

מוקד חדש

מוקד אשכול החדש - יצאנו לדרך!

מועצה אזורית אשכול יצאה השבוע לדרך חדשה בתחום השירותים לתושב.

מעתה, תפעיל המועצה את מוקד אשכול באופן עצמאי, כמחלקת שירות לתושב במועצה ולא נשתמש עוד בשירותי מוקד חיצוני.

המוקד יתן מענה 24/7, כולל שבתות וחגים גם בתחום הבטחון וגם בתחום השירותים המוניציפאליים לתושב.

כל פניה למוקד תיבדק מיד ותועבר לטיפול גורמי המקצוע האחראיים. התושב שפנה יעודכן על ידי צוות המוקד על הטיפול בפניה.

אנו בתחילתה של הדרך ומאמינים שהשינוי הארגוני והחידוש בתחום שירותי מוקד אשכול יביאו לשיפור משמעותי בשירותי המועצה לתושב.

שתהיה דרך צלחה!

מוקד אשכול 08-9966333

הצטרפו לניוזלטר