שבוע טוב ושקט לכולנו,

אנחנו בשגרה. מתחילים מחר שבוע חדש בכוחות מחודשים.

הלימודים בכל מוסדות החינוך במועצה יפתחו מחר כרגיל, למעט ׳נופי הבשור׳ שיתחיל שעה מאוחר יותר – בשעה 9:30. ההסעות יצאו שעה אחרי הזמן הקבוע. 

מועדוני הגיל השלישי יפעלו מחר כרגיל גם כן.

בתקווה לימים שקטים וטובים