דלג לתוכן העמוד
סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול מליאה מס' 18#2021 22/11/2021
פרוטוקול מליאה מס' 17#2021 15/11/2021
פרוטוקול וועדה חקלאית מס' פרוטוקול ועדה חקלאית 11.2021 11/11/2021
פרוטוקול מליאה מס' 16#2021 08/11/2021
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 10#2021 01/11/2021
פרוטוקול מליאה מס' 15#2021 25/10/2021
פרוטוקול מכרזים מס' מכרז פומבי 18.2021 - בניית מעון תלת כיתתי בנווה 14/10/2021
פרוטוקול מאבק בסמים ואלכוהול מס' 01/2021 12/10/2021
פרוטוקול מליאה מס' 14#2021 11/10/2021
פרוטוקול מליאה מס' 13#2021 04/10/2021
פרוטוקול וועדה חקלאית מס' 09#2021 14/09/2021
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 9#2021 13/09/2021
פרוטוקול מליאה מס' 12#2021 30/08/2021
פרוטוקול שימור אתרים מס' ועדת שימור אתרים מתאריך 23.08.21 23/08/2021
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 8#2021 23/08/2021
פרוטוקול מכרזים מס' זוטא ה - 9/2021 - פיתוח 8 מגרשים בקיבוץ כרם שלום 22/08/2021
פרוטוקול מליאה מס' 11#2021 16/08/2021
פרוטוקול מכרזים מס' מכרז ה- 14.2021 - עבודות גינון ב-71 מגרשים בשלומית 12/08/2021
פרוטוקול מכרזים מס' מכרז ה- 13.2021 - שטיפת מערכות ביוב באמצעות ביובית 12/08/2021
פרוטוקול מכרזים מס' מכרז ה- 12.2021 - הטמנת קו תאורת ביטחון כרם שלום 12/08/2021
פרוטוקול מכרזים מס' מכרז ה- 10.2021 - גידור ביטחוני באבשלום ויבול 12/08/2021
פרוטוקול מליאה מס' 10#2021 26/07/2021
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 7#2021 19/07/2021
פרוטוקול רכש מס' 5#2021 05/07/2021
פרוטוקול תמיכות מס' 1#2021 05/07/2021
פרוטוקול מכרזים מס' 8/2021 שיפוץ מקווה במרכז צוחר 01/07/2021
פרוטוקול מכרזים מס' 14/2021 השכרת מבנים ביובלי הבשור 01/07/2021
פרוטוקול איכות הסביבה מס' ועדת איכות הסביבה - יוני 2021 29/06/2021
פרוטוקול מכרזים מס' מכרז פומבי 12/2021 בנושא רכישת רכבי ביטחון מסוג טויוטה 24/06/2021
פרוטוקול מכרזים מס' 5/2021 רשיונות מיקרוסופט 24/06/2021
פרוטוקול מליאה מס' 9#2021 21/06/2021
פרוטוקול מכרזים מס' מכרז פומבי מס' 11/2021 לקבלת שירותי ריסוק גזם גנני ביישובי המועצה 17/06/2021
פרוטוקול מכרזים מס' מכרז זוטא ה- 7/2021 תוספת 2 משרדים/מכולות במבנה אגף שירותים חברתיים 17/06/2021
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 6#2016 14/06/2021
פרוטוקול רכש מס' 4#2021 08/06/2021
פרוטוקול חברה כלכלית - דירקטוריון מס' 06/06/2021 06/06/2021
פרוטוקול מליאה מס' 8#2021 02/06/2021
פרוטוקול מליאה מס' 7#2021 24/05/2021
פרוטוקול רכש מס' 3#2021 09/05/2021
פרוטוקול מכרזים מס' מכרז פומבי 7/2021 - הקמת מעון תלת כיתתי בבני נצרים 06/05/2021
פרוטוקול מכרזים מס' מכרז זוטא ה- 6/2021 - שיפוץ 4 דירות קיימות בקיבוץ כיסופים 06/05/2021
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 5#2021 04/05/2021
פרוטוקול חינוך מס' 4#2021 04/05/2021
פרוטוקול רכב מס' 1#2021 28/04/2021
פרוטוקול איכות הסביבה מס' ועדת איכות הסביבה - אפיל 2021 27/04/2021
פרוטוקול מליאה מס' 6#2021 26/04/2021
פרוטוקול מכרזים מס' מכרז פומבי 9/2021 - פיתוח תשתיות באולפנה בנווה 13/04/2021
פרוטוקול מכרזים מס' מכרז פומבי 8/2021 - הקמת מגרש שחבק בבני נצרים 13/04/2021
פרוטוקול מכרזים מס' מכרז פומבי 6/2021 - הקמת שלושה מממים ביישובים שדה ניצן, תלמי אליהו וצוחר 13/04/2021
פרוטוקול מכרזים מס' מכרז פומבי 2/2021 - הקמת שלושה ממ"מים בישובים כרם שלום, גבולות ואורים 13/04/2021
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 4#2021 12/04/2021
פרוטוקול רכש מס' 2#2021 11/04/2021
פרוטוקול וועדה חקלאית מס' 1#2021 11/04/2021
פרוטוקול מליאה מס' 5#2021 29/03/2021
פרוטוקול חינוך מס' 3#2021 17/03/2021
פרוטוקול מליאה מס' 4#2021 15/03/2021
פרוטוקול קליטה מס' 1#2021 15/03/2021
פרוטוקול מכרזים מס' מכרז פומבי 5/2021 - הקמה והרצה של מאגר קולחין למט"ש חולית 11/03/2021
פרוטוקול מכרזים מס' מכרז פומבי 4/2021 - ביצוע עבודות להשלמת הקמת ת"ש קולחין למט"ש חולית 11/03/2021
פרוטוקול מכרזים מס' מכרז פומבי 3/2021 ביצוע שירותי מדידה לצרכי ארנונה 11/03/2021
פרוטוקול מכרזים מס' מכרז זוטא ה- 1/2021 - תכנון תאורה סולארית כביש שדה ניצן צוחר 11/03/2021
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 3#2021 08/03/2021
פרוטוקול איכות הסביבה מס' ועדת איכות הסביבה - מרץ 2021 02/03/2021
פרוטוקול מליאה מס' 3#2021 28/02/2021
פרוטוקול מכרזים מס' מכרז פומבי 1/2021 - אספקת דלק ואחזקת תחנת הדלק במועצה 25/02/2021
פרוטוקול שמות מס' אישור לרחובות במושב שדי אברהם 24/02/2021
פרוטוקול רכש מס' 1#2021 24/02/2021
פרוטוקול מליאה מס' 2#2021 22/02/2021
פרוטוקול מכרזים מס' מכרז זוטא ה- 3/2021 - עבודות הכנה ותשתיות להצבת שני מבנים יבילים בכיסופים 18/02/2021
פרוטוקול מכרזים מס' מכרז זוטא ה- 2/2021 - פיתוח מחסני חירום 18/02/2021
פרוטוקול חינוך מס' 2#2021 15/02/2021
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 2#2021 08/02/2021
פרוטוקול חינוך מס' 1#2021 27/01/2021
פרוטוקול מליאה מס' 1#2021 25/01/2021
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 1#2021 11/01/2021
פרוטוקול מליאה מס' 18#2020 30/12/2020
פרוטוקול וועדה חקלאית מס' 27.12.2020 27/12/2020
פרוטוקול מליאה מס' 17#2020 21/12/2020
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 13#2020 20/12/2020
פרוטוקול איכות הסביבה מס' 16.12.2020 16/12/2020
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 12#2020 09/12/2020
פרוטוקול מליאה מס' 16#2020 30/11/2020
פרוטוקול מליאה מס' 15#2020 23/11/2020
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 11#2020 19/11/2020
פרוטוקול מליאה מס' 14#2020 18/11/2020
פרוטוקול מליאה מס' 13#2020 16/11/2020
פרוטוקול חברה כלכלית - דירקטוריון מס' 11/11/2020 11/11/2020
פרוטוקול שמות מס' אישור לרחובות במושב דקל 08/11/2020
פרוטוקול מליאה מס' 12#2020 02/11/2020
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 10#2020 28/10/2020
פרוטוקול איכות הסביבה מס' 27.10.2020 27/10/2020
פרוטוקול מליאה מס' 11#2020 25/10/2020
פרוטוקול מליאה מס' 10#2020 19/10/2020
פרוטוקול חינוך מס' 2#2020 12/10/2020
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 9#2020 30/09/2020
פרוטוקול חברה כלכלית - דירקטוריון מס' 21/09/2020 21/09/2020
פרוטוקול איכות הסביבה מס' 15.09.2020 15/09/2020
פרוטוקול מליאה מס' 09#2020 14/09/2020
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 8#2020 07/09/2020
פרוטוקול מליאה מס' 08#2020 31/08/2020
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 7#2020 24/08/2020
פרוטוקול מליאה מס' 07#2020 10/08/2020
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 6#2020 05/08/2020
פרוטוקול חינוך מס' 1#2020 29/07/2020
פרוטוקול חברה כלכלית - דירקטוריון מס' 28/07/2020 28/07/2020
פרוטוקול מליאה מס' 06#2020 27/07/2020
פרוטוקול הנצחה מס' 12/07/2020 12/07/2020
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 5#2020 08/07/2020
פרוטוקול מליאה מס' 05#2020 29/06/2020
פרוטוקול איכות הסביבה מס' 22.06.2020 22/06/2020
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 4#2020 15/06/2020
פרוטוקול תנועה מס' 2020 01/06/2020
פרוטוקול מליאה מס' 04#2020 18/05/2020
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 3#2020 04/05/2020
פרוטוקול איכות הסביבה מס' 21.04.2020 21/04/2020
פרוטוקול מליאה מס' 03#2020 06/04/2020
פרוטוקול מליאה מס' 02#2020 23/02/2020
פרוטוקול איכות הסביבה מס' 17.02.2020 17/02/2020
פרוטוקול חברה כלכלית - דירקטוריון מס' 16/02/2020 16/02/2020
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 2#2020 10/02/2020
פרוטוקול מליאה מס' 01#2020 27/01/2020
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 1#2020 13/01/2020
פרוטוקול איכות הסביבה מס' עם הנהגת המועצה האזורית אשכול 08/01/2020
פרוטוקול חברה כלכלית - דירקטוריון מס' 02/01/2020 02/01/2020
פרוטוקול מליאה מס' 17/2019 30/12/2019
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 11#2019 23/12/2019
פרוטוקול מליאה מס' 16/2019 16/12/2019
פרוטוקול מליאה מס' 15/2019 11/12/2019
פרוטוקול מליאה מס' 14/2019 09/12/2019
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 10#2019 02/12/2019
פרוטוקול מליאה מס' 13/2019 25/11/2019
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 11#2017 19/11/2019
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 9#2019 18/11/2019
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 8#2019 04/11/2019
פרוטוקול מליאה מס' 12/2019 04/11/2019
פרוטוקול שמות מס' 11/2019 03/11/2019
פרוטוקול איכות הסביבה מס' 16.09.2019 16/09/2019
פרוטוקול שימור אתרים מס' 08.09.2019 08/09/2019
פרוטוקול מליאה מס' 11/2019 25/08/2019
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 7#2019 20/08/2019
פרוטוקול מליאה מס' 10/2019 12/08/2019
פרוטוקול היגוי בתי ספר חדשים מס' 9 31/07/2019
פרוטוקול היגוי בתי ספר חדשים מס' 5 31/07/2019
פרוטוקול היגוי בתי ספר חדשים מס' 3 31/07/2019
פרוטוקול היגוי בתי ספר חדשים מס' 15 31/07/2019
פרוטוקול היגוי בתי ספר חדשים מס' 13 31/07/2019
פרוטוקול היגוי בתי ספר חדשים מס' 12 31/07/2019
פרוטוקול מליאה מס' 9/2019 28/07/2019
פרוטוקול איכות הסביבה מס' 0 22/07/2019
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 6#2019 21/07/2019
פרוטוקול מליאה מס' 8/2019 23/06/2019
פרוטוקול חברה כלכלית - דירקטוריון מס' 19/06/2019 19/06/2019
פרוטוקול איכות הסביבה מס' 0 17/06/2019
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 5#2019 16/06/2019
פרוטוקול חברה כלכלית - דירקטוריון מס' 13/06/2019 13/06/2019
פרוטוקול מליאה מס' 7/2019 19/05/2019
פרוטוקול מליאה מס' 6/2019 13/05/2019
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 4#2019 06/05/2019
פרוטוקול תנועה מס' 2019 01/05/2019
פרוטוקול מליאה מס' 5/2019 07/04/2019
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 3#2019 28/03/2019
פרוטוקול איכות הסביבה מס' 0 18/03/2019
פרוטוקול מליאה מס' 4/2019 11/03/2019
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 2#2019 04/03/2019
פרוטוקול שימור אתרים מס' 19.02.2019 19/02/2019
פרוטוקול מליאה מס' 3/2019 28/01/2019
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 1#2019 13/01/2019
פרוטוקול מליאה מס' 2/2019 10/01/2019
פרוטוקול איכות הסביבה מס' 0 08/01/2019
פרוטוקול מליאה מס' 1/2019 01/01/2019
פרוטוקול מליאה מס' 42018 30/12/2018
פרוטוקול מליאה מס' 32018 23/12/2018
פרוטוקול מליאה מס' 32018 23/12/2018
פרוטוקול חברה כלכלית - דירקטוריון מס' 16/12/2018 16/12/2018
פרוטוקול היגוי בתי ספר חדשים מס' 31 26/11/2018
פרוטוקול מליאה מס' 1 25/11/2018
פרוטוקול היגוי בתי ספר חדשים מס' 29 31/10/2018
פרוטוקול היגוי בתי ספר חדשים מס' 30 15/10/2018
פרוטוקול מליאה מס' 82018 25/09/2018
פרוטוקול מליאה מס' 72018 04/09/2018
פרוטוקול מליאה מס' 62018 27/08/2018
פרוטוקול חברה כלכלית - דירקטוריון מס' 05/08/2018 05/08/2018
פרוטוקול מליאה מס' 52018 30/07/2018
פרוטוקול מליאה מס' 52018 22/07/2018
פרוטוקול תנועה מס' 2018 17/07/2018
פרוטוקול מליאה מס' 42018 18/06/2018
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 4#2018 10/06/2018
פרוטוקול היגוי בתי ספר חדשים מס' 27 28/05/2018
פרוטוקול חברה כלכלית - דירקטוריון מס' 15/05/2018 15/05/2018
פרוטוקול איכות הסביבה מס' 0 08/05/2018
פרוטוקול מליאה מס' 3 30/04/2018
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 3#2018 22/04/2018
פרוטוקול היגוי בתי ספר חדשים מס' 26 16/04/2018
פרוטוקול מליאה מס' 2 12/03/2018
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 2#2018 19/02/2018
פרוטוקול היגוי בתי ספר חדשים מס' 25 15/02/2018
פרוטוקול היגוי בתי ספר חדשים מס' 25 12/02/2018
פרוטוקול איכות הסביבה מס' 0 06/02/2018
פרוטוקול היגוי בתי ספר חדשים מס' 24 23/01/2018
פרוטוקול מליאה מס' 1 15/01/2018
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 1#2018 07/01/2018
פרוטוקול מליאה מס' 142017 25/12/2017
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 13#2017 25/12/2017
פרוטוקול מליאה מס' 132017 18/12/2017
פרוטוקול איכות הסביבה מס' 0 12/12/2017
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 12#2017 10/12/2017
פרוטוקול חברה כלכלית - דירקטוריון מס' 28/11/2017 28/11/2017
פרוטוקול מליאה מס' 122017 27/11/2017
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 11#2017 19/11/2017
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 10#2017 07/11/2017
פרוטוקול מליאה מס' 112017 06/11/2017
פרוטוקול היגוי בתי ספר חדשים מס' 22 05/11/2017
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 9#2017 30/10/2017
פרוטוקול היגוי בתי ספר חדשים מס' 20 20/09/2017
פרוטוקול מליאה מס' 102017 18/09/2017
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 8#2017 11/09/2017
פרוטוקול מליאה מס' 92017 28/08/2017
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 7#2017 28/08/2017
פרוטוקול מליאה מס' 82017 31/07/2017
פרוטוקול מליאה מס' 72017 19/06/2017
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 6#2017 13/06/2017
פרוטוקול מליאה מס' 62017 05/06/2017
פרוטוקול היגוי בתי ספר חדשים מס' 17 29/05/2017
פרוטוקול מליאה מס' 52017 22/05/2017
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 5#2017 07/05/2017
פרוטוקול היגוי בתי ספר חדשים מס' 16 04/04/2017
פרוטוקול מליאה מס' 42017 03/04/2017
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 4#2017 03/04/2017
פרוטוקול מליאה מס' 32017 20/03/2017
פרוטוקול איכות הסביבה מס' 1 14/03/2017
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 3#2017 05/03/2017
פרוטוקול מליאה מס' 22017 19/02/2017
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 2#2017 12/02/2017
פרוטוקול מליאה מס' 12017 23/01/2017
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 1#2017 16/01/2017
פרוטוקול מליאה מס' 122016 19/12/2016
פרוטוקול מליאה מס' 112016 05/12/2016
פרוטוקול היגוי בתי ספר חדשים מס' 11 15/11/2016
פרוטוקול מליאה מס' 102016 14/11/2016
פרוטוקול היגוי בתי ספר חדשים מס' 8 03/11/2016
פרוטוקול היגוי בתי ספר חדשים מס' 7 03/11/2016
פרוטוקול איכות הסביבה מס' 6 01/11/2016
פרוטוקול היגוי בתי ספר חדשים מס' 10 01/11/2016
פרוטוקול מליאה מס' 92016 26/09/2016
פרוטוקול היגוי בתי ספר חדשים מס' 9 13/09/2016
פרוטוקול איכות הסביבה מס' 5 30/08/2016
פרוטוקול מליאה מס' 82016 15/08/2016
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 7 31/07/2016
פרוטוקול איכות הסביבה מס' 4 26/07/2016
פרוטוקול מליאה מס' 72016 11/07/2016
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 6 03/07/2016
פרוטוקול מליאה מס' 32016 14/06/2016
פרוטוקול מליאה מס' 62016 13/06/2016
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 4#2018 10/06/2016
פרוטוקול מליאה מס' 52016 23/05/2016
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 5 05/05/2016
פרוטוקול היגוי בתי ספר חדשים מס' 4 03/05/2016
פרוטוקול תנועה מס' 2016 02/05/2016
פרוטוקול איכות הסביבה מס' 2 05/04/2016
פרוטוקול מליאה מס' 42016 04/04/2016
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 4 27/03/2016
פרוטוקול מליאה מס' 32016 14/03/2016
פרוטוקול מליאה מס' 32016 14/03/2016
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 3 06/03/2016
פרוטוקול היגוי בתי ספר חדשים מס' 2 22/02/2016
פרוטוקול מליאה מס' 2 21/02/2016
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 2 21/02/2016
פרוטוקול מליאה מס' 1 18/01/2016
פרוטוקול היגוי בתי ספר חדשים מס' 1 14/01/2016
פרוטוקול איכות הסביבה מס' 1 12/01/2016
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 1 11/01/2016
פרוטוקול מליאה מס' 122015 07/12/2015
פרוטוקול מליאה מס' 112015 29/11/2015
פרוטוקול איכות הסביבה מס' 5 17/11/2015
פרוטוקול מליאה מס' 102015 16/11/2015
פרוטוקול מליאה מס' 92015 26/10/2015
פרוטוקול מליאה מס' 19 15/10/2015
פרוטוקול מליאה מס' 82015 07/09/2015
פרוטוקול מליאה מס' 72015 17/08/2015
פרוטוקול איכות הסביבה מס' 4 11/08/2015
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 7 02/08/2015
פרוטוקול מליאה מס' 62015 06/07/2015
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 6 28/06/2015
פרוטוקול מליאה מס' 52015 15/06/2015
פרוטוקול איכות הסביבה מס' 3 09/06/2015
פרוטוקול מליאה מס' 42015 04/05/2015
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 5 03/05/2015
פרוטוקול איכות הסביבה מס' 2 24/03/2015
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 4 23/03/2015
פרוטוקול מליאה מס' 32015 23/03/2015
פרוטוקול מליאה מס' 2 23/02/2015
פרוטוקול מליאה מס' 22015 20/02/2015
פרוטוקול איכות הסביבה מס' 1 03/02/2015
פרוטוקול מליאה מס' 12015 19/01/2015
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 1 19/01/2015
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 1 04/01/2015
פרוטוקול מליאה מס' 142014 22/12/2014
פרוטוקול מליאה מס' 132014 01/12/2014
פרוטוקול מליאה מס' 122014 24/11/2014
פרוטוקול מליאה מס' 112014 27/10/2014
פרוטוקול מליאה מס' 102014 06/10/2014
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 7 29/09/2014
פרוטוקול מליאה מס' 92014 15/09/2014
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 6 08/09/2014
פרוטוקול מליאה מס' 82014 31/08/2014
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 5 31/08/2014
פרוטוקול מליאה מס' 72014 23/06/2014
פרוטוקול מליאה מס' 62014 12/05/2014
פרוטוקול מליאה מס' 12014 01/05/2014
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 4 09/04/2014
פרוטוקול מליאה מס' 52014 07/04/2014
פרוטוקול מליאה מס' 42014 24/03/2014
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 3 11/03/2014
פרוטוקול מליאה מס' 3 23/02/2014
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 2 23/02/2014
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 1 04/02/2014
פרוטוקול מליאה מס' 22014 20/01/2014
פרוטוקול מליאה מס' 2 20/01/2014
פרוטוקול מליאה מס' 462013 23/12/2013
פרוטוקול מליאה מס' 152013 09/12/2013
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 6 08/12/2013
פרוטוקול מליאה מס' 142013 02/12/2013
פרוטוקול מליאה מס' 132013 25/11/2013
פרוטוקול מליאה מס' 122013 28/10/2013
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 4 21/10/2013
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 5 14/10/2013
פרוטוקול מליאה מס' 112013 07/10/2013
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 3 29/09/2013
פרוטוקול מליאה מס' 102013 27/08/2013
פרוטוקול מליאה מס' 92013 11/08/2013
פרוטוקול מליאה מס' 82013 08/07/2013
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 2 25/06/2013
פרוטוקול מליאה מס' 72013 17/06/2013
פרוטוקול מליאה מס' 62013 20/05/2013
פרוטוקול מליאה מס' 52013 29/04/2013
פרוטוקול תנועה מס' 2013 04/04/2013
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 1 19/03/2013
פרוטוקול מליאה מס' 42013 17/03/2013
פרוטוקול מליאה מס' 3 18/02/2013
פרוטוקול מליאה מס' 2 21/01/2013
פרוטוקול מליאה מס' 1 12/12/2012
פרוטוקול מליאה מס' 142012 12/11/2012
פרוטוקול מליאה מס' 132012 29/10/2012
פרוטוקול מליאה מס' 72010 11/10/2012
פרוטוקול מליאה מס' 122012 03/09/2012
פרוטוקול מליאה מס' 112012 13/08/2012
פרוטוקול מליאה מס' 102012 23/07/2012
פרוטוקול מליאה מס' 92012 04/07/2012
פרוטוקול מליאה מס' 82012 27/06/2012
פרוטוקול מליאה מס' 72012 25/06/2012
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 2 25/06/2012
פרוטוקול מליאה מס' 42010 07/06/2012
פרוטוקול מליאה מס' 62012 16/05/2012
פרוטוקול מליאה מס' 52012 07/05/2012
פרוטוקול מליאה מס' 42012 02/04/2012
פרוטוקול מליאה מס' 3 19/03/2012
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 1 19/03/2012
פרוטוקול מליאה מס' 2 20/02/2012
פרוטוקול מליאה מס' 1 23/01/2012
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 6 21/12/2011
פרוטוקול מליאה מס' 132011 19/12/2011
פרוטוקול מליאה מס' 122011 05/12/2011
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 5 21/11/2011
פרוטוקול מליאה מס' 112011 21/11/2011
פרוטוקול מליאה מס' 102011 31/10/2011
פרוטוקול מליאה מס' 92011 26/09/2011
פרוטוקול מליאה מס' 82011 05/09/2011
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 4 05/09/2011
פרוטוקול מליאה מס' 72011 01/08/2011
פרוטוקול מליאה מס' 62011 27/06/2011
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 3 27/06/2011
פרוטוקול מליאה מס' 52011 16/05/2011
פרוטוקול מליאה מס' 42011 11/04/2011
פרוטוקול מליאה מס' 32011 27/03/2011
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 2 19/03/2011
פרוטוקול תנועה מס' 2011 03/03/2011
פרוטוקול מליאה מס' 22011 21/02/2011
פרוטוקול מליאה מס' 12011 31/01/2011
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 1 31/01/2011
פרוטוקול מליאה מס' 112010 20/12/2010
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 6 13/12/2010
פרוטוקול מליאה מס' 102010 13/12/2010
פרוטוקול מליאה מס' 92010 28/11/2010
פרוטוקול מליאה מס' 82010 08/11/2010
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 4 08/11/2010
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 3 11/10/2010
פרוטוקול מליאה מס' 62010 31/08/2010
פרוטוקול מליאה מס' 52010 26/07/2010
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 2 07/06/2010
פרוטוקול מליאה מס' 22010 13/05/2010
פרוטוקול מליאה מס' 32010 26/04/2010
פרוטוקול הנהלת המועצה מס' 1 26/04/2010
פרוטוקול תנועה מס' 2010 15/04/2010
פרוטוקול מליאה מס' 12010 01/02/2010
פרוטוקול תנועה מס' 2006 11/05/2006
פרוטוקול התקשרויות מס' ינואר 2021 30/11/-0001
פרוטוקול היגוי בתי ספר חדשים מס' 32 30/11/-0001
פרוטוקול היגוי בתי ספר חדשים מס' 28 30/11/-0001
פרוטוקול היגוי בתי ספר חדשים מס' 27 30/11/-0001
פרוטוקול היגוי בתי ספר חדשים מס' 27 30/11/-0001
פרוטוקול היגוי בתי ספר חדשים מס' 27 30/11/-0001
פרוטוקול היגוי בתי ספר חדשים מס' 27 30/11/-0001
פרוטוקול היגוי בתי ספר חדשים מס' 24 30/11/-0001
פרוטוקול היגוי בתי ספר חדשים מס' 20 30/11/-0001
פרוטוקול היגוי בתי ספר חדשים מס' 19 30/11/-0001