בתי הספר באשכול

מנהלת בית הספר: קרולינה ארם

 

מנהלנית: פרנק אילנה

מזכירה: שוש מגן

כיתות: א' – ו'

כתובת: מרכז צוחר ד.נ.נגב 85440

טל: 08-9982116

08-9987301

פקס: 08-9982174

מייל: yhabsor@gmail.com

יו"ר ועד הורים – רונית בן-רומנו

 

התלמידים הלומדים בבית הספר מגיעים מהישובים הבאים:

מבטחים, עמיעוז, ישע, אוהד, צוחר, שדה ניצן, תלמי אליהו, יתד, שדי אברהם, יבול,

פריגן, דקל, אבשלום, תלמי יוסף ועין הבשור.

סמל מוסד: 613646

כיתות: א' – ו'

 

מנהלת: אלכנסדרה קופץ

מזכירה: איבט מורד

כתובת: מ.א. אשכול ד.נ. מגן מיקוד 85465
טל: 08-9982992/3

פקס: 08-9982994

אימייל: ivet@n-e.org.il

 

תלמידים באים מקיבוצים וממושבים:
קיבוצים: אורים, בארי, גבולות, חולית, כרם שלום, כיסופים, מגן, ניר יצחק, נירים, ניר עוז, סופה,

עין השלושה, רעים, צאלים.

מושבים: עין הבשור, משק צאן, שדה אברהם, דקל, פריגן, אוהד, ישע, עמיעוז, יתד, מרכז אבשלום,

שדה ניצן, גילת, פטיש, יושיביה, מבטחים, אופקים.

סמל מוסד: 660324

כיתות: ז' – י"ב

מנהלת: זמירה בן יוסף, zmira@nhs.org.il

מנהלת חט"ע: שושנה יצחייק , shosit@gmail.com

מנהל חט"ב: רמי זוילי, ramizv@gmail.com

מזכירה: מזכירות: אתי סיגרון/אילה בן אריה
מ"א אשכול, ד"נ הנגב 85465

טלפון: 077-3191100

פקס: 08-9982337

דוא"ל: school@nhs.org.il

יו"ר ועד הורים: נמרוד כהן

שכבה ז' – 162

שכבה ח' – 147

שכבה ט' – 203

סה"כ חטיבת ביניים – 512

שכבה י' – 184

שכבה י"א – 173

שכבה י"ב – 155

סה"כ חטיבה עליונה – 512

סה"כ תלמידים – 1,024