דרכי התקשרות

 • לימור ראובני
 • מנהלת מרכז קהילתי הדיונה
 • לפניות במייל
 • 08-9965306
 • 052-5402975
 • 08-9965316
 • לימור ראובני
  מנהלת מרכז קהילתי הדיונה
 • לפניות במייל
 • 08-9965306
 • 052-5402975
 • 08-9965316

מידע כללי

מרכז קהילתי המשרת את תושבי חבל שלום ואת כלל תושבי המועצה האזורית אשכול. המרכז הוקם מכספי קרן החינוך של הסוכנות היהודית, והחל את פעילותו בספטמבר 2000.

המרכז כפוף למחלקת החינוך במועצה ומנוהל על ידי מנהל מקצועי בשיתוף עם וועדת היגוי משותפת למועצה לאגודת חבל שלום ולתושבים

יעודי המרכז

להוות מרכז אזורי ליישובי חבל שלום, מרכז אבשלום, גוש צוחר וקיבוצי האזור בתחום הפנאי, התרבות, הנוער והקהילה.
לשפר את תחושת השייכות ליישובים ולאזור. לעודד שיתוף ושילוב בין קבוצות האוכלוסייה. לעודד את התושבים למעורבות בעשייה קהילתית. להוות מנוף לקליטת תושבים ובנים חוזרים כדור המשך בחבל שלום.

צורכי הקהילה

מרכז "הדיונה" גורם חשוב ביותר לקיום וחיזוק חיי קהילה ותרבות באזור מרוחק, ומנוף לקידום נושאים חברתיים וקהילתיים.