אנשי קשר

 • יפה בוקובזה
 • מנהלת חשבונות ראשית
 • לפניות במייל
 • 08-9929118
 • 052-3964150
 • 08-9929171
 • ג'קלין כהן
 • מנהלת חשבונות - חברה כלכלית
 • לפניות במייל
 • 08-9929603
 • 08-9929604
 • יפה בוקובזה
  מנהלת חשבונות ראשית
 • לפניות במייל
 • 08-9929118
 • 052-3964150
 • 08-9929171
 • ג'קלין כהן
  מנהלת חשבונות - חברה כלכלית
 • לפניות במייל
 • 08-9929603
 • 08-9929604

תחומי אחריות

 • ניהול עדכני ומסודר של ספרי חשבונות המועצה בהתאם לנוהלי המועצה ולתקנות משרד הפנים.
 • תשלומים לספקים.
 • הכנת תקציב המועצה.
 • הכנת דוחות כספיים רבעונים ושנתיים כוללים דוח ביצוע על התקציב, על מערך הגביה, דוח שכר ותב"רים למשרדי הממשלה, למחלקות המועצה, להנהלת המועצה ולמליאת המועצה.
 • ניהול תקציב פרויקטים (תב"רים) מעקב אחר תקבולים מהגופים הממנים (משרדי הממשלה, מפעל הפיס וכד'), תשלומים לקבלנים.
 • ניהול החברה הכלכלית לפיתוח אשכול.