אנשי קשר

 • דר' מאיה מליצקי
 • ויטרינרית המועצה
 • 053-6484172
 • 08-9929626
 • דר' מאיה מליצקי
  ויטרינרית המועצה
 • 053-6484172
 • 08-9929626

שעות עבודה

הרופאה עובדת במועצה בימי ראשון, קבלת קהל במועצה בין השעות 8:30 עד 9:30.

חיסון נגד כלבת

על פי חוק חלה על בעלי הכלבים החובה לרישום, רישוי וחיסונו.

שרותי חיסון נגד כלבת ניתן לקבל במועצה בשעות הקבלה או בישובים בהם יש יותר מחמישה כלבים, ע"פ תוכנית העבודה של הרופאה, הכוללת ביקורים פעם או פעמיים בשנה בכל ישוב. הודעה על מועד ביקור נשלחת לישוב שבוע לפני הביקור.

 

מאוקטובר 2008 יש חובה להתקין שבב אלקטרוני לכל כלב.

 

תעריפי החיסון והרישוי נקבעים ע"י משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומעודכנים מעת לעת.

 

כלבים / כלבות וחתולים / חתולות מסורסים / מעוקרות ע"פ אישור הרופא הוטרינארי זכאים להנחה של 50% על אגרת הרישוי והחיסון.

 

להלן התעריפים המעודכנים למרץ 2014:

 •  חיסון כלב / כלבה 29.00 ש"ח
 • חיסון כלב מסורס / כלבה מעוקרת 14.50 ש"ח
 • התקנת שבב (סימון) 74 ש"ח
 • רשיון לכלב לא מסורס / כלבה לא מעוקרת 344.00 ש"ח
 • רשיון לכלב מסורס / כלבה מעוקרת 39.00 ש"ח
 • רשיון לכלב לא מסורס / כלבה לא מעוקרת שקבלו פטור 39.00 ₪

כלבים משוטטים וכלבים חופשיים

על פי תנאי הרשיון וחוק העזר של המועצה נקבעו כללים לגידול ואחזקת הכלבים. על בעלי הכלבים להקפיד על שמירת כללים אלו למען רוחת כלל הסביבה.

חוק עזר

בפברואר 2004 פורסם ואושר ברשומות חוק העזר של המועצה 'פיקוח על כלבים –  התשס"ד  2004'. על פי החוק יש להחזיק את הכלבים קשורים ובמידה ומשחררים אותם יש להתקין להם מחסום פה. בדצמבר 2007 אושרו תקנות קנס מנהלתיות שעל פיהן ניתן לנציגי המועצה להגיש דוחות ברירות קנס לתושבים שאינם קושרים את כלביהם או מחזיקים כלבים שאינם מחוסנים, כלבים מסוכנים שאינם מעוקרים. גובה הקנס עד 10,000 ש"ח.

 

הודעות כלבים משוטטים יש להעביר למזכירות האגף. והמועצה באמצעות קבלן ללכידת כלבים משוטטים תלכוד את הכלבים ותעבירם להסגר כנדרש ע"פ חוק.

 

ארוע נשיכה

בכל מקרה של ארוע נשיכה יש להגיע למרפאה. המרפאה מעבירה דיווח למשרד הבריאות. המשרד מדווח לווטרינארית המועצה. על פי חוק על בעלי הכלב הנושך להעבירו להסגר.

בקשות לביטול קנס מינהלי

בקשות לביטול קנס מינהלי הן בסמכותו של התובע העירוני עו"ד חי חיימסון

את הבקשות יש למלט על גבי טופס הבקשה לביטול קנס מנהלי

הגשת הטופס באמצעות האגף לתברואה ואיכות סביבה במועצה

או בפקס 08-9929115 או למייל devora@erc.org.il

 

טופס בקשה לביטול קנס מינהלי מספר

פיקוח על מזון מהחיי - רישוי עסקים

הרופאה הוטרינרית עוסקת גם בתחום רישוי עסקים ובעיקר בעסקים המוכרים מוצרי מזון מן החי כלומר במסעדות סופרמרקטים, כול בו, מטבחים קיבוציים וכו'.

כמו כן בעסקים המחזיקים בבע"ח כגון רפתות, לולים, דירים, אורוות, משחטות לעופות כולל יענים.