דין וחשבון שנתי לשנת 2013

מבנה ארגוני המועצה האזורית אשכול:

מבנה ארגוני – לחופש המידע

 

תחומי אחריות של המועצה

מתן שירותים מוניציפליים לכלל התושבים בתחום המוניציפלי של המועצה.

 

כתובת המועצה

מ.א. אשכול ד.נ. הנגב.  מיקוד: 8546500

 

בעלי תפקידים העוסקים בפניות הציבור

תמרה כהן – ממונה על פניות הציבור ט"ל: 9929196 -08 פקס: 9982768 -08

מרדכי (מורדי) ביטון – הממונה על חוק חופש המידע ט"ל: 9929103/4 -08 פקס: 9929147 -08

 

סקירת עיקרי הפעילות בשנת 2013

 • פתיחת מרכז צעירים
 • פתיחת אולפן למחול
 • המשך הקמת מערכות ביוב ביישובי פתחת שלום וגוש מבטחים –  ישע, עמיעוז, אוהד, קווים מאספים (צוחר, שלומית –תכנון -, ) …
 • המשך ביצוע מבני חינוך וציבור– מעון יום בבארי, מעון יום במבטחים, אולם ספורט חדש, גן ילדים בבני נצרים, ועוד
 • תחילת הקמת שלומית – בביצוע. השלמת תאורת ביטחון, לווי התכנון והביצוע של ישוב הקבע (ע"י משב"ש)
 • השלמות פיתוח לבתים כלואים בצוחר
 • לווי השלמות פיתוח באבשלום – שכונה ב'
 • שדרוג אולם התרבות
 • הקמת אולם ספורט חדש
 • תוספת חד"בים למבני חינוך 7-15 ק"מ (עם פקע"ר)
 • השלמת ממ"דים והתחלת ממ"דים חדשים בישובים עד 7 ק"מ – בביצוע לקראת מכרז שלב ד' (עין הבשור, מגן, רעים, עמיעוז, מבטחים, ישע, אבשלום, דקל, יבול, תלמי יוסף)
 • שפוץ מקלטים בישובים
 • הקמת משרדים וממ"ד לאגף איכ"ס ושיפוץ הרבנות
 • שביל להולכי רגל בגוש צוחר
 • שצ"פים (גינות ציבוריות) בישובים (אוהד, שדי אברהם, תלמי אליהו, שלומית)
 • פיתוח תחנות היסעים, שבילים ומדרכות
 • שיפוץ כבישים בישובים (דקל, תלמי אליהו ויבול)
 • קידום פרויקט תשתיות בישובים הוותיקים
 • הקמת אתר דחק במרכז המועצה
 • הקמת מבנים יבילים לקליטה ברעים
 • הקמת מבנים יבילים לקליטה בצאלים
 • שיפוץ מגרשי ספורט (נירים ועין השלושה)
 • לווי תשתיות ליחידות דיור בישובים
 • זבוב החול ולישמניה – התקיים ארוע הסברה ישובי באורים
 • צמיגים – איסוף צמיגים ישנים המהווים מפגע סביבתי ותברואי בשטחים הפתוחים ובישובים
 • חוק עזר לפינוי אשפה מעסקים – אושר במליאת המועצה

תמצית תקציב מועצה אזורית אשכול לשנת 2013 (pdf)

תמצית דוחות כספיים 2013

חוברות ועלוני מידע לציבור שהמועצה פרסמה בשנת 2013

המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות מנהליות כתובות של המועצה:

 • ניתן לעיין בהנחיות מינהליות כתובות בתאום טלפוני מראש עם הממונה על חוק חופש המידע מר מרדכי (מורדי) ביטון בט"ל 9929103/4.

מאגרי המידע של המועצה הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981:

להלן רשימת מאגרי המידע הרשומים של המועצה. כל מאגרי המידע נועדו לצורך עבודתה השוטפת של הרשות, ולצורך זה בלבד:

 • מימד (רישום אוכלוסין ממנהל האוכלוסין)
 • שכר עובדים ומיסים
 • ניהול תיקי משפחות נזקקים
 • תלמידי ביה"ס התיכון נופי הבשור

קרנות ומלגות שבימון המועצה

 • המועצה אינה מממנת מלגות, המלגות ניתנות באמצעות העמותה לקידום תושבי אשכול


פרוטוקולים מליאה לשנת 2013

פרוטוקולים ישיבות מליאת המועצה לשנת 2013

 

 

תמיכות המועצה

הקצאות המועצה

 

מועדים ומקומות בהם ניתן לעיין בחוקי העזר של המועצה

 • מצ"ב לינק לאתר משרד הפנים, הכולל את חוקי העזר של הרשויות המקומיות, לרבות את חוקי העזר של מועצה אזורית אשכול.
 • http://rashoyot.moin.gov.il
 • כמו כן ניתן לעיין בכל חוקי העזר במזכירות המועצה

 

דיווח של הממונה על חופש המידע:

 • הוגשה בקשה אחת ע"פ חוק חופש המידע בשנת 2013
 • הבקשה נענתה בחיוב
 • הבקשה נענתה במסגרת המועד הקובע בחוק
 • לא הוגשה כל עתירה על החלטת הממונה

 

 

 

ב ב ר כ ה,

מרדכי (מורדי) ביטון

מזכיר המועצה