טופס הגשת מועמדות

7.11.19

למועצה אזורית אשכול
דרוש/ה
וטרינר/ית

היקף משרה: 20%

תיאור התפקיד:
פיקוח על בעלי חיים ומזון מן החי, לצורך שמירת בריאות הציבור מניעת מטרדים והפצת מחלות, ומניעת צער בעלי חיים בתחומי הרשות ובסביבתה, בכפוף לחוקים, לתקנות, לחוקי העזר של הרשות ובהתאם להנחיות והסמכות הגופים הרגולטורים בתחום )משרד הפנים, הבריאות, החקלאות, הגנת הסביבה והרשות המקומית. עיקרי התפקיד:
א. ניהול היחידה הווטרינרית.
ב. פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות הנוגעים לרישוי
ולאחזקת בעלי חיים ברשות המקומית.
ג. פיקוח ואכיפה של פעולות הנוגעות למזון מן החי ברשות
המקומית )מכירה, שיווק, החזקה, הובלה, אכסון וייצור(.
ד. חינוך והסברה ופעילויות למען הקהילה בתחום הפיקוח
וההגנה על בעלי חיים ובתחום הפיקוח על מזון.
ה. פיקוח על נושא הגנה על בעלי חיים והטמעתו.
ו. ביצוע פעולות למניעת הפצת מחלות בעלי חיים והגנה על
בריאות הציבור בתיאום עם משרד הבריאות ועם משרד
החקלאות.
ז. קידום החקיקה הווטרינרית בתחום הרשות המקומית.

דרישות התפקיד:
-השכלה ברפואה וטרינרית, כהגדרת חוק הרופאים הווטרינרים, תשנ"א – 7777.
-שפות – אנגלית לקריאת ספרות מקצועית.
-יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה-OFFICE.
-רישום מקצועי- הסמכה ורישיון לעיסוק ברפואה וטרינרית.
-בישראל, לפי חוק הרופאים הווטרינרים, תשנ"א – 7777.
-רישיון נהיגה – בתוקף.
מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
-איזון בין הצורך לדאוג לרווחת בעלי החיים לבין בריאות הציבור.
-ייצוגיות ובקיאות גבוהה בתכנים המקצועיים.
-עמידה בפני קהל והצגת תכנים בפני פורומים בכירים.
-עבודה בשעות לא שגרתיות
-תינתן עדיפות לאנשים עם מוגבליות

כפיפות: מנהלת אגף איכות הסביבה.

תנאי העסקה: ע"פ ההסכם הקיבוצי ברשויות המקומיות.

*** על המועמדים למלא טופס בקשה למשרה פנויה אותו ניתן להוריד מהאתר המועצה www.eshkol.info באיקון משרות, כמו כן, יש לצרף להצעות המועמדים: קורות חיים, אישורים לניסיון מקצועי, תעודות והמלצות.
את ההצעות יש לשלוח למייל miritl@erc.org.il או לפקס – 08-9929147
עד לתאריך: 17/11/2019 בשעה 12:00.
-יענו רק המועמדים שיעמדו בדרישות התפקיד.

ב ב ר כ ה,
גדי ירקוני ראש המועצה

7.11.19

למועצה אזורית אשכול
דרוש/ה
קב"ט מוס"ח לישובי החלוציות

היקף משרה: 50%.

הגדרת התפקיד:
שמירה על המוכנות הביטחונית ועל הבטיחות במצבי שגרה וחירום של מוסדות החינוך.
קיום סדרי הביטחון במוסדות החינוך, היערכותם למצבי חירום ולטיפול בנושאי הבטיחות באותם
מוסדות. עיקרי תפקידו:
1.הכנת תכניות עבודה שנתיות ותוכניות תקציב הביטחון במוסדות החינוך.
2.לוודא קיום סדרי הביטחון במוסדות החינוך.
3.תפעול ניידת האבטחה/סיור והיערכותה לאירועי חירום בשגרה במוסדות החינוך.
4.פיקוח על קבלתם ועבודתם של מאבטחים במוסד החינוכי.
5.ניהול ההיערכות למצבי חירום במוסדות חינוך פורמאליים ובלתי פורמאליים.
6.קיום ביקורות ביטחון ואבטחה במוסדות החינוך.
7.אבטחת פעילות בלתי שגרתית במוסד החינוכי ומחוצה לו.
8.ניהול וביצוע הכשרות והשתלמויות לבעלי תפקידים בתחום הביטחון, הבטיחות וההיערכות לחירום של מוסדות החינוך.

דרישות התפקיד:
-12 שנות לימוד.
-קצין בצה"ל/משטרה או בעל ותק בתפקיד ביטחוני רשותי/ממלכתי של-3 שנים לפחות. תינתן עדיפות לקצין בצה"ל/משטרה.
-ניסיון מקצועי- וותק של 3 שנים בתפקידים מקצועיים בתחום הביטחון או האבטחה מעבר לשירות החובה (בצה"ל או במשטרה).
-ניסיון ניהולי- ניסיון פיקודי של שנה לפחות בגוף בטחוני.
-שפות- עברית ברמה גבוהה.
-יישומי מחשב- היכרות עם תוכנות ה- OFFICE.
-רישיון נהיגה – בתוקף.
-רישום פלילי – היעדר הרשעה פלילית והיעדר רישום על עברות מין.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
קבלת החלטות במצבי חירום, הדרכת בעלי תפקידים בתחומי ביטחון ואבטחה, נסיעות במסגרת התפקיד, עבודה עם אוכלוסיה אזרחית במצבי שגרה וחירום.

תינתן עדיפות לאנשים עם מוגבליות

כפיפות:קב"ט המועצה

תנאי העסקה: ע"פ ההסכם הקיבוצי ברשויות המקומיות.

*** על המועמדים למלא טופס בקשה למשרה פנויה אותו ניתן להוריד מהאתר המועצה www.eshkol.info באיקון משרות, כמו כן, יש לצרף להצעות המועמדים: קורות חיים, אישורים לניסיון מקצועי, תעודות והמלצות.
את ההצעות יש לשלוח למייל miritl@erc.org.il או לפקס 08-9929147 עד לתאריך – 17/11/2019 בשעה 12:00.
-יענו רק המועמדים שיעמדו בדרישות התפקיד.

ב ב ר כ ה,
גדי ירקוני ראש המועצה

מכרז

רכז/ת חינוך סביבתי
30% משרה

 

תנאי סף:

רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים, ביום הגשת ההצעות, בכל הקריטריונים הבאים:

 

– ניסיון מוכח של לפחות שנתיים בתחום חינוך סביבתי/ניהול והטמעה חינוך לקיימות (בהיקף של 10 ש"ש לפחות).

– ידע, ניסיון והבנה בתחום החינוך הסביבתי.

– יתרון לניסיון באספקת שירותים בתחום החינוך הסביבתי עבור משרד ממשלתי או רשות מקומית.

– יכולת ניסוח וכתיבה בעברית, ידע והכרות בתפעול מערכות מחשוב.

 

 

להוכחת הניסיון הנדרש, יצרף המציע קורות חיים בהם תובא התייחסות לפעילות בתחום

החינוך הסביבתי ופירוט הכשרות והשתלמויות, ככל וישנן.

כמו כן יצרף המציע המלצות – המעידות על עמידתו בתנאים המוקדמים

 

קו"ח למייל: eshkol@matnasim.org.il

סגירת מכרז בתאריך: 24/10/19

מכרז לפרויקטור נוער פל"א – (נוער פועל למען אחרים)

מכרז לפרויקטור נוער פל"א – (נוער פועל למען אחרים)

 

מועצה אזורית אשכול ומרכז קהילתי אשכול מבקשים לשים דגש בשנת תש"פ על חיבור בני הנוער באשכול לעשייה למען אחרים, למצוא בעצמם את הכוחות והיכולות ליזום, להוביל ולייצר שינוי באמצעות עשייה חברתית למען אחרים. הפרויקט הינו פיילוט שנתי שיאפשר הקמת תשתית להמשך עשייה בתפיסה רב שנתית.

 

תיאור התפקיד:

היקף:50% משרה

תפקידים:

– גיוס בני נוער לנושא ורעיון העשייה למען האחר

– בניית קבוצת סיירת איכות של בני נוער, העצמה, מיתוג והובלה

– הנחייה וגיבוש בני הנוער כקבוצה וסביב משימות

– יצירת שיתופי פעולה מול ארגונים חברתיים מקומיים ויוזמות חדשות של פרויקטים למען אחרים.

– בניית תכנית עבודה שנתית ליזמות חברתית בקרב נוער ופרויקטים למען האחרים

– שילוב בני נוער בגילאים שונים סביב אידאל משותף

– בניית סדנאות והרצאות סביב נתינה ועשייה

– ליווי וביצוע של הפרויקטים השונים על ידי בני הנוער

– גיוס כספים משותף על ידי בני הנוער בקרב תורמים

 

דרישות התפקיד:

– ניסיון בעבודה עם בני נוער – חובה

– התלהבות ומנוע ביצוע רציני ומדבק

– יכולות ביצוע ולוגיסטיקה גבוהות

– יכולות ניהול תקציב וירידה לפרטים קטנים

– כישורים בינאישיים ברמה גבוהה ליצירת שיתופי פעולה שונים

– שעות עבודה גמישות, בוקר, ואחה"צ, לעיתים ערב

– ניידות

 

 

כפיפות: מנהל מחלקת הנוער, תחת המרכז הקהילתי "זה פה" אשכול

שליחת קורות חיים עד לתאריך:13/10/2019

לכתובת המייל: eshkol@matnasim.org.il

דרוש/ה מנהל/ת חשבונות

הגדרה

מנהל/ת חשבונות וניהול הכספים למרכז קהילתי אשכול

תחומיי אחריות

– איסוף והכנת נתונים לצורך בניית תקציב המרכז הקהילתי ותמחור פעולות המרכז הקהילתי.

– מעקב אחר ביצוע התקציב וניתוח חריגות מהתקציב אל מול המחלקות השונות.

– הכנת דוחות למקורות מתקצבים ומעקב אחר קבלת התקצוב.

– סיוע למנהל המרכז הקהילתי בהכנת דוחות כספיים מיוחדים לפי בקשת ועדת כספים, הנהלת המרכז הקהילתי, ו/או כל גורם חיצוני אחר שלמרכז הקהילתי קשר כספי או ארגוני אתו.

– הכנת דיווחים ונתונים כספיים מתואמים (מאזנים ודוחות בקרה תקציבית) בהתאם לדרישת המנהל ועפ"י נהלי העבודה של החברה למתנסים.

– הכנת החומר והגשתו לביקורת רו"ח ועמידה בכל דרישות רו"ח.

– ביצוע העבודה החשבונאית במרכז הקהילתי.

– בקרה ופיקוח על מערכת הגביה.

– משא ומתן מול ספקים ואחריות על קליטה ותשלום לספקים.

– תפקיד חיוני במערך החירום של אשכול

 

דרישות התפקיד

– מנה"ח סוג 3

– יתרון – תואר ראשון בתחומי הכספים – כלכלה, חשבונאות ראיית חשבון וכו'.

– ניסיון של 3 שנים לפחות בניהול כספים בדגש על מערכת כספית עצמאית.

– המשרה כוללת עבודה בשעות הערב על פי הצורך.

– ניידות

– היקף משרה- 100%

 

קורות חיים יש לשלוח למייל: eshkol@matnasim.org.il

סיום מועד הגשת קו"ח: 24.9.19