הצטרפות לספר ספקים מועצה אזורית אשכול

02/2020 שיפוץ דירות בקיבוץ סופה

מכררז 1/2020 לקבלת שירותי טיפול במפגעי זבוב הבית בישובי המועצה

30/2019 ביצוע הקמת גן ילדים חד כיתתי ממוגן בישוב ישע מ.א. אשכול

28/2019 ביצוע הקמת גן ילדים חד כיתתי ממוגן בישוב ניר עוז מ.א אשכול

17/2019 הקמת מבנה חדשנות רב תכליתי playschool מ.א. אשכול

34/2019 עבודות תשתית ופיתוח במושב מבטחים ל93 מגרשים

33/2019 ביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה, מסירה ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיית PV (פוטו וולטאי) על פי אסדרות רשות החשמל

32/2019 חיבור נירים, ניר עוז ורפת מעון למט"ש חולית מתכננים

31/20109 ביצוע עבודות לחיבור 4 נחלות ביתד למערכת הביוב מתכננים

29/2019 – הרחבת נווה אשכול – תוספת אגף לתשושי נפש

27/2019 חיבור קיבוץ אורים, בסיס אורים ופארק אשכול למט"ש חולית דרך מט"ש מגן

25/2019 אספקת שירותי הסעדה (קייטרינג) לתלמידים ואנשי צוות בפנימיית ביכורים שבמועצה האזורית אשכול

24/2019 ביצוע עבודות תשתית ופתוח בשכונה חדשה - 32 מגרשים בקיבוץ אורים

23/2019 ביצוע עב' תשתית ופיתוח ב- 16 מגרשים , בקיבוץ מגן במ.א.אשכול

22/2019 ביצוע עבודות תשתית ופתוח בישוב בני נצרים

21/2019 ביצוע עבודות תשתית ופתוח במושב שדה ניצן

ביטול מכרז - 17/2019 הקמת מבנה חדשנות רב תכליתי playschool במ.א.אשכול

20/2019 אספקה והתקנת מגובים מכאניים סינון גס דגם סל סינון אוטומטי לתחנות שאיבה לביוב

מכרז 19/2019 תשתיות ופיתוח ב-4 מבנים יבילים בקיבוץ חולית

16/2019 שירותי חכירה תפעולית ואחזקת כלי רכב עבור מועצה אזורית אשכול

14/2019 לביצוע עבודות תכנון, אספקה, התקנה ואחריות של מתקני תאורת רחובות מסוג לד במועצה אזורית אשכול לטובת פרויקט התייעלות אנרגטית

מכרז 10/2019 מתן שירותי יעוץ קשרי ממשל מועצה אזורית אשכול

מכרז מס 19/11 הפעלת בריכת השחייה ליד הישוב צוחר, במ.א.אשכול

מכרז 9/2019 הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי פינוי אשפה גזם וגרוטאות ממחנות צה"ל במועצה האזורית אשכול

8/2019 עבודות תשתית ופיתוח ב- 15 מגרשים בקיבוץ כיסופים

4/2019 בצוע עב' תשתית ופיתוח ב- 22 מגרשים , בכרם שלום במ.א.אשכול

07/2019 הקמת מועדון בישוב אבשלום , במ.א.אשכול

מכרז 5/2019 - השלמת עב' פיתוח ב- 45 יח' בשלבים בשדה ניצן

מכרז פומבי מס' 1/2019 - שירותים לטיפול בפסולת המיועדת למחזור - מוצרי נייר ופסולת אריזות קרטון במועצה אזורית אשכול

מכרז פומבי מס' 2/2019 - שירותי פינוי אשפה גזם וגרוטאות ממחנות צה"ל במועצה האזורית אשכול

מכרז 22/2018 בצוע עבודות תשתית ופתוח בשכונה חדשה - 20 מגרשים בקיבוץ סופה

מכרז 20/2018 הקמת מועדון קהילתי בשלומית במ.א.אשכול

מכרז 19/2018 - השלמת עב‘ תשתית 2 .ופיתוח בשכונה חדשה 3 .במושב ישע במ.א.אשכול

מכרז 16/2018 מכרז הולכת שפכים נירים ניר עוז

מכרז 12/2018 מערכת הגברת לחץ לקו 10 צול

מכרז 15/2018 הקמת מגרש שחב"ק - מגרש כדורגל עם דשא סינטטי

מכרז 13/2018 עב' הקמת אינדיקציה ע"ג גדר הביטחון בקיבוץ רעים, מוא"ז אשכול

מכרז 11/2018 פיתוח מרכז צעירים ומורשת

מכרז 14/2018 מכרז לפינוי פסולת אריזות - פחים כתומים מ.א. אשכול

מכרז 10/2018 אספקת שירותי הסעדה (קייטרינג) לתלמידי ואנשי צוות בפנימיית המוסיקה והאומנות שבמועצה האזורית אשכול

מכרז מס' 8/2018 שיקום קירוי בביס ניצני אשכול

מכרז פומבי 6/2018 פרסום תכנים בעיתון המופץ במועצה האזורית אשכול

מכרז 4/2018 החלפת גגות אסבסט בבתי מגורים ומבני ציבור ביישובי מועצה האזורית אשכול

מכרז מס' 12/2018 השכרת מתחם וניהול והפעלת שוק איכרים במועצה.א. אשכול

1/2018 - הפעלת בריכת השחייה ליד הישוב צוחר, במ.א.אשכול

36/2017 - תשתיות ופיתוח ב-35 מגרשים בצוחר ג' באשכול

מכרז 47/2017 שידרוג ושיפוץ בריכת שחייה בקיבוץ גבולות במ.א. אשכול

32/2017 - ביצוע עבודות תשתית ופתוח בשכונה חדשה בקיבוץ עין השלושה

31/2017 הקמת מרה"פ (מרכז הפעלה) במוא"ז אשכול

מכרז 29/2017 תכנון וביצוע של עבודות בינוי ופיתוח בתי ספר ממוגנים במ.א.אשכול

מכרז 27/2017 הקמת 2 ממ"מים במשרדי מועצה אזורית אשכול

מכרז מספר 71/03 - מכרז ביטוח רכוש וחבויות

מכרז 19/2017 בצוע עבודות תשתית ופתוח בשכונה חדשה - 17 מגרשים (בשלבים) בקיבוץ כיסופים

מכרז 28/2017 לאספקת שירותי חשבות שכר וכח אדם

מכרז מס' 26/2017 הרחבת מבנה רווחה במ.א.אשכול

מכרז 20/2017 עב' תשתית ופיתוח ב 24- מגרשים (בשלבים) בקיבוץ גבולות , במ.א.אשכול

מכרז 18/2017 - התייעלות אנרגטית בביס ניצני אשכול

הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות פלסטיק

מכרז מס' 17/2017 ביצוע עבודות תשתית ופתוח בשכונה חדשה בקיבוץ צאלים – 40 מגרשים (ביצוע בשלבים)

מס' / 017110 תשתיות ופיתוח 30 יח' בניר יצחק

מכרז 16/2017 הפעלת מעונות יום בישובי מ.א.אשכול

15/2017 הקמת / מממ"ים בישובי המועצה אזורית אשכול

מכרז 14/2017 קבלת שירותי מכון העתקות צילומים עבור פרויקט תב"עות בישובים

מכרז 8/2017 הקמת 7 מממ"ים (מרחבים מוגנים מוסדיים) בישובי מ.א.אשכול

מכרז 06/2017 עבודות בינוי ופיתוח בבית ספר נופי הבשור במ.א.אשכול