אנשי קשר

עסקת סלולארי 2016

עסקת סלולארי חדשה 2016

מידע כללי

לשכת הסגן עוסקת בתיאום בין כל מחלקות המועצה ומפקחת על פעילותן ובנוסך לכך עוסקת בתחומים הבאים

 • טיפול שוטף בכל עיניני הישובים שבתחום השיפוט של המועצה, לרבות טיפול ודאגה לתושבי המועצה.
 • טיפול ואחריות לענייני המכרזים שהמועצה מפרסמת וההסכמים עם הקבלנים בעקבות מכרזים אלה – בכלל, והסכמים שיש למועצה עם צדדים שלישיים בפרט.
 • אחריות על ביצוע פרויקטים בתחום המועצה.
 • טיפול ואחריות עליונה בענייני איכות הסביבה במועצה.
 • טיפול ואחריות עליונה בענייני החקלאים שבתחום המועצה.
 • טיפול ואחריות עליונה בענייני חוות הבשור, לרבות הקשר של המועצה עם מנהל המחקר והקשר של המועצה עם צדדים שלישיים.
 • טיפול בחוקי העזר של המועצה.
 • אחריות וניהול ועדות חובה ורשות כמפורט:
 1.  ועדת הנחות
 2.  ועדת מכרזים
 3. ועדת רכב
 4.  ועדת תחבורה ציבורית
 5. ניהול החברה הכלכלית
 6. ריכוז פורום המושבים
 7. יו"ר ועדה חקלאית