אישור תכנית מתאר מקומית 651-0465252 / קו מים תקומה - מבטחים

אישור תכנית מפורטת 651-0318550 / עמיעוז - תחנת מעבר לפסולת חקלאית

הפקדת תכנית מפורטת 651-0318998 / בני נצרים ונווה - תחנת מעבר לפסולת חקלאית

הפקדת תכנית מפורטת 651-0513481 / דקל - הוספת נחלות

אישור תכנית מפורטת 651-0558163- רפת בני נצרים

אישור תוכנית מפורטת 651-0650655 / הסדרת מבנים חקלאיים בתלמי יוסף

הפקדת תוכנית מפורטת 651-0450577 / מרכז המועצה

פרסום בדבר אישור לתכנית 2/277/03/51 מפורטת- תב"ע שדי אברהם

תוכנית 4/111/03/51 - הרחבת אזור המשק בגבולות

תוכנית 651-0261206 / חוות לולים במושב דקל

פרסום בדבר אישור התכנית 651-0303271: הרחבת קריית חינוך מועצה

הפקדת תוכנית 2-277-03-51: מושב שדי אברהם

הפקדת תוכנית 4-111-03-51: הרחבת אזור המשק - רפת גבולות

651-0298505 - העתקת מג' 73 (ישע) - הודעה בדבר אישור התכנית

2/288/03/51 - כלבייה- מושב יבול: הודעה בדבר אישור התכנית

538/03/51 - מאגר כיסופים למי שפד - הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת

הפקדת תכנית 651-0298505: העתקת מגרש 73 - ישע

תבעות

10-285-7-108_אישור תוכנית והודעת פרסום בילקוט

תוכנית מספר 3/289/03/51

מס' תוכנית: 7/מפ/1039

מס' תוכנית 651/0175661

תכנית 651/0175000

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':51/ 03/ 186/ 6

תכנית מפורטת: 651-0271940

9/285/03/51 תכנית מפורטת

105 /30 / תכנית מפורטת מס': 15