פרטים

מפת היישוב

31.195908
31.195908
דקל, ישראל

מפת היישוב

31.195908
31.195908
דקל, ישראל