דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מנהל/ת כספים לעמותה – 60% משרה מרכז קהילתי אשכול חיצוני 25/01/2023 09/02/2023

עבור לארכיון דרושים