דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
רכז/ת מועדון מופת בדיונה ומענים - תומך קהילתי שירותים חברתיים חיצוני 13/09/2021 30/09/2021
3 נהגי אוטובוס תחבורה חיצוני 13/09/2021 30/09/2021
נאמני קורונה בבתי הספר חינוך חיצוני 01/09/2021 30/09/2021
7 סייעים/ות לתלמידים בחינוך משולב לבי"ס נופי הבשור חינוך חיצוני 01/09/2021 30/09/2021
רכז/ת בריאות כללי חיצוני 01/09/2021 30/09/2021
רכז/ת לתכנית יחודית לקידום צעירים/ות סיכון בתחום התעסוקה במסגרת תכנית יתד שירותים חברתיים חיצוני 01/09/2021 30/09/2021
גזבר/ית הרשות המקומית כללי חיצוני 01/09/2021 30/09/2021
מבקר/ת הרשות המקומית כללי חיצוני 01/09/2021 30/09/2021

עבור לארכיון דרושים